MIMOŘÁDNÉ PROHLÁŠENÍ PRAHY 6 K AKTUÁLNÍ SITUACI KOLEM TUNELU BLANKA

Praha, 20. 11. 2013 

"Oznámení o chystaném zastavení výstavby tunelu Blanka je pro nás naprosto šokující. Vůbec nechápeme přístup hlavního města zvláště poté, co krátce po svém nástupu pan primátor Tomáš Hudeček veřejně prohlašoval, že město najde řešení ohledně financování Blanky a žádné zpoždění nehrozí. Pro městskou část Praha 6 a její občany je naprosto nepřijatelné, že by už po několika letech čekání měli znovu na otevření tunelu kvůli postoji hlavního města dále bezmocně vyčkávat. Požadujeme, aby město začalo situaci co nejdříve řešit tak, aby byl tunel otevřen v plánovaném termínu," řekla Marie Kousalíková, starostka městské části Praha 6.