PRAHA 6: Á, PAN VANĚK! POSAĎTE SE…

Praha 6 – 2. listopadu 2016 – Vedení radnice vyhlásilo soutěž na Lavičku Ferdinanda Vaňka. Jde o jednokolovou otevřenou anonymní soutěž. Lavička bude v Praze 6 slavnostně instalována v roce 2017. 

Rada městské části Praha 6 dnes na svém jednání jednomyslně schválila vyhlášení soutěže na návrh výtvarného objektu Lavičky Ferdinanda Vaňka. Děje se tak v kontextu aktuálně probíhajících oslav nedožitých osmdesátých narozenin bývalého prezidenta a čestného občana Prahy 6 Václava Havla.

 

„Pocta Václavu Havlovi jako hlavní kulturně společenský projekt Prahy 6 pro rok 2016 má zatím velmi příznivý ohlas. Myslíme si, že neuškodí, když po ní zůstane kromě zážitků a vzpomínek i něco trvalého a užitečného,“ řekl zástupce starosty Jan Lacina, který je zodpovědný mimo jiné za oblast kultury.

 

Lavička má přinést do městského parteru výtvarnou kvalitu a vedle své prozaické funkce může rovněž disponovat funkcemi přidanými. Ačkoliv je konkrétní volba řešení návrhu zcela volná, předpokládá se, že bude rezonovat s proslulou postavou havlovských jednoaktovek Ferdinandem Vaňkem.   

 

Postava Ferdinanda Vaňka, která je jakýmsi alter egem svého tvůrce, dokáže i v těch nejabsurdnějších životních situacích jednat zásadně v souladu se svým svědomím. Tím je pro nás neustále velice inspirativní,“ podotkl starosta Prahy 6 Ondřej Kolář.

 

Půjde o otevřenou jednokolovou anonymní soutěž, do které se mohou přihlásit čeští a slovenští výtvarníci, akademičtí sochaři či studenti uměleckých škol.

 

Termín pro odevzdání soutěžních návrhů byl stanoven na 12. prosince. Se zhotovením vítězného návrhu se pak dle rámcového harmonogramu výhledově počítá v příštím roce.  

 

Praha 6 vynaloží na realizaci celého díla částku ve výši až 500 tisíc korun.

 

 

 

 

 

Martin Churavý, cand.soc.
      tiskový mluvčí
      Kancelář městské části     
      Úřad městské části Praha 6
      Čs. armády 23
      Praha 6
      Tel.:  420 220 189 158
      Pohotovostní mobil:  420 778 749 279
      E-mail: mchuravy@praha6.cz
      Web: http://www.praha6.cz