PRAHA 6: VÝJEZD Z BLANKY UZAVŘEN BUDE

Praha 6 – 22. září 2016 – Vedení radnice se v součinnosti s hlavním městem podařilo nalézt přijatelné řešení mimořádně komplikované dopravní situace v Praze 6.

Vedení radnice a hlavního města se podařilo v otázce komplikované dopravní situace v šesté pražské městské části nalézt řešení. Obě strany si od něj v brzké době slibují citelnou úlevu pro místní obyvatele. Ti doposud trpěli negativními dopady zprovozněného tunelu Blanka i dočasné uzavírky Korunovační ulice, jež v přepravních špičkách pravidelně způsobovaly dopravní kolaps v oblasti Vítězného náměstí a jeho okolí.

 

Velmi oceňuji konstruktivní přístup vedení metropole při řešení zdejší mimořádně palčivé dopravní situace. Věřím, že pro obyvatele Prahy 6 budou přijatá opatření znamenat vytoužené světlo na konci tunelu,“ ohodnotil jednání starosta Prahy 6 Ondřej Kolář.

 

Konkrétně v Roztocké ulici bude prodloužený signál světelné signalizace, který způsobí tzv. světelnou závoru. Výhledově by zde měl být instalován chytrý semafor.

 

Dočasně bude navíc uzavřen výjezd z tunelového komplexu Blanka směrem na Prašný most. Tím se významně uleví přetížené Svatovítské ulici ve směru na Vítězné náměstí.

 

Vedení města též přislíbilo urychleně se zabývat vybudováním kýžené odstavné parkovací plochy na Vypichu. Ta bude sloužit do doby, než bude definitivně vyřešen systém záchytných parkovišť typu P+R. Ke zvýšení komfortu při parkování by mělo přispět i urychlené zprovoznění podzemních garáží na Prašném mostě.

 

Ve stadiu příprav je nyní rovněž zákaz vjezdu kamionů na Patočkovu ulici. Požadované zveřejňování výsledků měření dopadů tunelu Blanka (intenzita dopravy, hluk a imise) jsou pak již teď k dispozici na webových stránkách www.tunelblanka.info. Dále se podařilo domluvit se na zadání studie proveditelnosti mimoúrovňové křižovatky na Vypichu.

 

Radnice v neposlední řadě požádala o obnovení provozu světelné signalizace na Břevnově u Hotelu Pyramida.

 

 

Martin Churavý, cand.soc.
      tiskový mluvčí
      Kancelář městské části     
      Úřad městské části Praha 6
      Čs. armády 23
      Praha 6
      Tel.:  420 220 189 158
      Pohotovostní mobil:  420 778 749 279
      E-mail: mchuravy@praha6.cz
      Web: http://www.praha6.cz