PRAHA 6 RĚŠÍ SLOŽITOU DOPRAVNÍ SITUACI

Praha 6 – 25. srpna 2016 – V souvislosti s dočasnou uzavírkou Korunovační ulice se vedení radnice Prahy 6 snaží nastalou situaci aktivně řešit a nalézt adekvátní alternativy, které by přispěly ke zlepšení plynulosti lokální automobilové dopravy i k citelně vyššímu komfortu účastníků místního provozu.

Za tím účelem již byla v součinnosti s hlavním městem adekvátně upravena světelná signalizace na Prašném mostě i ve Svatovítské ulici. Nejpozději do poloviny měsíce srpna pak dojde i k úpravě světelných signalizací na vytížené křižovatce ulic Evropská, Gymnasijní a Thákurova, jakož i ulic Milady Horákové, Pevnostní a U Brusnice. Vznikne tak fakticky průjezd komunikacemi Evropská, Gymnasijní, Pevnostní a Milady Horákové, což efektivně zajistí snížení nadměrné zátěže Vítězného náměstí a na něj navazující Svatovítské ulice.

Představitelé Prahy 6 dále požádali o dočasné zrušení pruhu pro autobusy v ulici Milady Horákové. To by po dobu rekonstrukce Korunovační ulice mělo významně pomoci plynulosti provozu v úseku mezi Prašným mostem a Hradčanskou.

Firma Technická správa komunikací nadto na žádost Prahy 6 zpracuje komplexní projekt provizorního výjezdu z ulice U Vorlíků. Dopravní podnik hl. m. Prahy potom poskytne stanovisko k možnosti provizorního jednosměrného pojezdu autobusu po tramvajové trati Svatovítská ve směru k Vítěznému náměstí s využitím tamní společné zastávky.

V neposlední řadě byla ze strany zástupců Prahy 6 navržena možnost řešit problematiku neúměrného počtu autobusů v prostoru Vítězného náměstí radikální změnou trasy linky 107. Alternativní trasa by eventuálně mohla vést od stanice metra Bořislavka, přes Horoměřickou ulici a dále přes Středočeský kraj směrem na Suchdol. Organizace ROPID tak nyní dostala za úkol tuto variantu po všech stránkách co nejdůsledněji prověřit.

Rád bych poděkoval všem občanům za jejich trpělivost během mimořádně komplikované dopravní situace těchto dnů. Praha 6 momentálně skutečně trpí vinou důsledků zásadních dopravních změn celoměstského významu. Ty se zejména v přepravních špičkách velmi neblaze dotýkají průjezdnosti Vítězného náměstí a jeho bezprostředního okolí. Ve spolupráci se všemi příslušnými městskými institucemi proto intenzivně pracujeme na sérii opatření, která ve svém úhrnu zdejší dopravě co nejdříve uleví,“ ubezpečil starosta Prahy 6 Ondřej Kolář.

Martin Churavý, cand.soc.
tiskový mluvčí

Kancelář městské části
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23
Praha 6
Tel.:  420 220 189 158
Pohotovostní mobil:  420 778 749 279
E-mail: mchuravy@praha6.cz
Web: http://www.praha6.cz