PRAHA 6: SEMAFOR U VÍTĚZNÉHO NÁMĚSTÍ MÁ ZELENOU

Praha 6 – 13. července 2016 – Vedení radnice dlouhodobě žádalo o provizorní umístění semaforu na výjezdu z Vítězného náměstí směrem na Svatovítskou ulici. Od 4. července je semafor na místě ve zkušebním provozu. Jeho smyslem má být zlepšení plynulosti místní dopravy. Tu aktuálně komplikuje dočasné uzavření Korunovační ulice. O dalším osudu semaforu se rozhodne po objektivním vyhodnocení jeho přínosu.

Vedení radnice v souladu se svým dlouhodobě avizovaným záměrem nechalo ve Svatovítské ulici dočasně umístit semafor. Ten se nachází na přechodu pro chodce v bezprostřední blízkosti Vítězného náměstí a byl realizován pro prázdninové období ve zkušebním provozu na základě podrobné analýzy místní dopravní situace. Realizaci zajistila Technická správa komunikací hl. m. Prahy na základě povolení pražského magistrátu.

 

Instalace je vedena snahou o zlepšení stávající situace a zvýšení plynulosti provozu na Vítězném náměstí. Cílem je tedy ověřit model tohoto řízení v návaznosti na okružní křižovatku, kde výjezd na Svatovítskou (obdobně jako i opačný směr z centra) je velmi silně ovlivněn přecházejícími chodci. Krátkodobě instalované zařízení bude představovat podklad pro dopravní průzkum, zda může být v budoucnu z důvodů zvýšení plynulosti provozu na této významné komunikační síti užita v místě trvalá signalizace,“ uvedl Martin Polách, zástupce starosty zodpovědný mimo jiné za problematiku dopravy.

 

Potřeba aktivně řešit příčiny tvoření dopravních zácp v tomto místě je navíc umocněna skutečností, že do konce letošního roku bude probíhat uzavírka komunikace Korunovační. Ta je významnou spojnicí mezi Prahou 6 a Prahou 7. V této souvislosti tak dojde nepochybně k významnému zhoršení provozní situace na Vítězném náměstí, a to zejména v zářijovém a říjnovém dopravně velmi exponovaném období.

 

Negativem opatření je skutečnost, že provizorní řešení nemůže být provedeno bezbariérovou formou, nicméně osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace mohou využít bezbariérový přechod pro chodce u vnějšího rondelu náměstí, který je vzdálen 30 metrů od dočasně upraveného přechodu. Pokud by se opatření osvědčilo, bude realizována potřebná bezbariérová úprava. V opačném případě přistoupíme k alternativnímu řešení,“ dodal starosta Prahy 6 Ondřej Kolář.

 

 

 

 

Martin Churavý, cand.soc.
      specialista vnějších vztahů a zahraničního public relations
      Kancelář městské části     
      Úřad městské části Praha 6
      Čs. armády 23
      Praha 6
      Tel.:  420 220 189 158
      Pohotovostní mobil:  420 778 749 279
      E-mail: mchuravy@praha6.cz
      Web: http://www.praha6.cz