PRAHA 6 VÝZNAMNĚ POSÍLILA KOMUNIKACI S VEŘEJNOSTÍ

Praha 6 – 29. června 2016 – Nové vedení radnice za rok a půl ve funkcích výrazně posílilo prvky otevřeného vládnutí. Pravidelně organizuje pracovní setkání nad aktuálními tématy s představiteli místních spolků i nejširší veřejností. Od loňského roku navíc radnice průběžně uveřejňuje klíčová data. Nyní se chystá i na další zapojení občanů do rozhodování o směřování městské části.

Rada městské části Praha 6 v souladu se svým programovým prohlášením výrazně posílila prvky tzv. otevřené radnice. "Otevřená komunikace s veřejností není vůbec jednoduchým úkolem. Je to cesta náročná, místy vyčerpávající, ale potřebná," zhodnotil po roce a půl působení na radnici zástupce starosty Jan Lacina, zodpovědný mimo jiné za agendu otevřené radnice.

 

Od ledna tohoto roku se vedení radnice pravidelně pětkrát do roka setkává v otevřené platformě se všemi občanskými spolky na území Prahy 6, které mají zájem řešit nejpalčivější témata městské části. Od letošního ledna byla pro spolky vyhrazena celá strana v radničním časopise Šestka. Tam mají prostor reflektovat problémy obce svým vlastním pohledem. „Desetkrát do roka navíc radnice připravuje setkání s veřejností, na kterých probírá nejvýznamnější témata městské části, namátkou: Zóny placeného stání, trasa modernizované železnice mezi Prahou a Kladnem, volný pohyb psů, územní i strategický rozvoj Prahy 6 či navýšení počtu bezpečnostních kamer,“ vyjmenoval starosta Prahy 6 Ondřej Kolář.

 

Na posledním setkání radnice nabídla podrobné seznámení s projektem stavebního rozšíření Základní a mateřské školy Bílá s pracovním označením „ZŠ a MŠ Kocínka“, na němž s dotčenou veřejností proběhla diskuse nad vytížeností škol a školek v Praze 6, výslednou podobou školní budovy, rozpočtem stavby, historií územního řízení či otázkami lokální dopravní obslužnosti.

 

Už v roce 2015 radnice zveřejnila platy radních, vedoucích odborů, příjmy neuvolněných zastupitelů či odměny členů poradních komisí. Od stejného roku zveřejňuje radnice všechny nově uzavřené smlouvy ve strojově čitelném formátu, ale také veškeré faktury, které prošly jejím účetnictvím. Na webu Prahy 6 lze dohledat i hlasování jednotlivých zastupitelů ke každému bodu zasedání zastupitelstva.

 

"Teď je před námi úkol rozběhnout participaci, čili systematické zapojení veřejnosti do rozhodování v otázkách rozvoje městské části. Sleduji, že tenhle moderní trend se rozbíhá po celé Praze a my bychom coby progresivní městská část neradi zůstali na chvostu," uzavřel místostarosta Lacina.

 

 

Martin Churavý, cand.soc.
      specialista vnějších vztahů a zahraničního public relations
      Kancelář městské části     
      Úřad městské části Praha 6
      Čs. armády 23
      Praha 6
      Tel.:  420 220 189 158
      Pohotovostní mobil:  420 778 749 279
      E-mail: mchuravy@praha6.cz
      Web: http://www.praha6.cz