PRAHA 6 PRODLOUŽILA SMLOUVU NA FARMÁŘSKÉ TRHY NA KULAŤÁKU

Praha 6 – 24. června 2016 – Vedení městské části se rozhodlo navázat na úspěšnou spolupráci se spolkem Farmářské trhy, se kterým již od roku 2012 realizuje populární farmářské trhy na Vítězném náměstí. Prodloužili proto spolu smlouvu o dalších 5 let.

Spolek Farmářské trhy tradici na Vítězném náměstí vybudoval od nuly. Za Prahu 6 konstatuji, že spolupráce při pořádání je prakticky bezchybná. Trhy jsou nesmírně populární, drží si vysoký standard a návštěvníci stále více vnímají jejich gastronomický a společensko-kulturní rozměr,“ uvedl zástupce starosty Jan Lacina (STAN).

 

Městská část poskytuje organizátorům od vzniku trhů v roce 2012 veškerou potřebnou součinnost k provozu trhů. Jde zejména o zajištění dostatečné plochy prostranství pro umístění stánků, vypořádání všech správních poplatků a poskytnutí jednotného mobiliáře. Od roku 2015 však platí organizátoři městské části za nájem stánků a souvisejícího mobiliáře 750 000 korun ročně. „Bez počáteční finanční podpory Prahy 6 by trhy nejspíš vůbec nevznikly, dnes už ale jde o zavedený projekt, takže je čas, aby se vložené investice městské části postupně vrátily,“ dodal místostarosta Lacina.

 

Na základě nové smlouvy, kterou na svém posledním zasedání schválila Rada městské části Praha 6, se spolupráce prodlužuje až do konce roku 2021. Nová smlouva však nově přenáší zodpovědnost za užívaný mobiliář a náklady na jeho uskladnění na organizátory trhů.

 

Již v létě loňského roku byl navíc dodatkem k původní smlouvě rozšířen stávající program i o doprovodné akce. „Vedle vystoupení uměleckých souborů, škol či neziskových organizací Prahy 6 jde především o prezentaci zahraničních partnerských měst či mimořádně úspěšný festival ambasád Food and Culture, který měl letos na začátku června na Kulaťáku svou historickou premiéru,“ uzavřel starosta Prahy 6 Ondřej Kolář.

 

 

 

 

 

Martin Churavý, cand.soc.
      specialista vnějších vztahů a zahraničního public relations
      Kancelář městské části     
      Úřad městské části Praha 6
      Čs. armády 23
      Praha 6
      Tel.:  420 220 189 158
      Pohotovostní mobil:  420 778 749 279
      E-mail: mchuravy@praha6.cz
      Web: http://www.praha6.cz