PRAHA 6: ZASTUPITELÉ UZAVŘELI ÚČET ZA DĚDICTVÍM KEY INVESTMENTS

Praha 6 – 23. června 2016 – Vedení městské části se po seznámení se závěry znaleckých posudků rozhodlo doporučit projednat prodej dluhopisů společnosti E Side Property i pohledávek Via Chem Group za nejvyšší obdrženou finanční nabídku na dnešním jednání zastupitelstva městské části. To prodej cenných papírů většinově schválilo.

Městská rada se v průběhu letošního roku opakovaně zabývala osudem pohledávek společnosti Via Chem Group, jakož i dluhopisů společnosti E Side Property Limited, které zdědila po předchozí poltické reprezentaci.

Vedení radnice si nejprve nechalo vypracovat odborný znalecký posudek z dílny Národohospodářské fakulty VŠE i revizní posouzení od renomované mezinárodní poradenské společnosti Ernst & Young. Obě zprávy se s ohledem na krajně nejasné vlastnické pozadí společností, jejich nepřehlednou strukturu, finanční závazky i mimořádně vysokou rizikovost budoucího vývoje jasně shodovaly na ekonomické smysluplnosti neprodleného odprodeje uvedených cenných papírů za nejvyšší obdrženou nabídku.

Na základě závěrů odborných posudků i doporučení členů finančního výboru proto posléze radní jednomyslně doporučili projednat prodej předmětných pohledávek a dluhopisů na dnešním řádném jednání Zastupitelstva městské části Praha 6. To odprodej cenných papírů většinou svých hlasů nakonec schválilo.

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Churavý, cand.soc.
      specialista vnějších vztahů a zahraničního public relations
      Kancelář městské části      
      Úřad městské části Praha 6
      Čs. armády 23
      Praha 6
      Tel.:  420 220 189 158
      Pohotovostní mobil:  420 778 749 279
      E-mail: mchuravy@praha6.cz
      Web: http://www.praha6.cz