PRAHA 6: MODRÁ JE DOBRÁ I V MHD

Praha 6 – 19. května 2016 – Vedení městské části se zabývalo návrhem organizace ROPID na změny linkového vedení tramvají v Praze. Po projednání představených návrhů s veřejností se i s ohledem na své dlouhodobé dopravní priority radní rozhodli jednoznačně přiklonit k tzv. modré variantě úprav. Současně ovšem budou trvat na zachování nízkopodlažního spojení mezi Vojenskou a Všeobecnou fakultní nemocnicí.

Městská rada se na svém posledním jednání detailně zabývala chystanými změnami v pražské tramvajové dopravě. Změny, které veřejnosti začátkem dubna představila organizace ROPID, mají za cíl určit obecný trend budoucího vývoje celoměstské tramvajové sítě.

Praha 6 zorganizovala v uplynulém týdnu na téma zamýšlených změn v tramvajové dopravě veřejnou debatu, během které byly zainteresovaným občanům podrobně vysvětleny klady i zápory všech alternativních návrhů v širších souvislostech.

 

„Po zvážení veškerých relevantních okolností jsme se nakonec rozhodli přiklonit k tzv. modré variantě, která nejlépe reflektuje specifické dopravně-urbanistické požadavky Prahy 6. Konkrétně jde o zachování provozu dvou linek na bělohorské, petřinské, vokovické i podbabské radiále, jakož i o kýžený rozplet tramvajových linek v oblasti Hradčanská do směrů Letná a Malostranská,“ přiblížil principiální priority městské části zástupce starosty Martin Polách, zodpovědný mimo jiné za oblast dopravy.

 

„V souladu s jednomyslným usnesením dopravní komise navíc zásadně trváme na zachování nízkopodlažního spojení mezi Vojenskou nemocnicí a Všeobecnou fakultní nemocnicí,“ doplnil starosta Prahy 6 Ondřej Kolář.

Finální návrh bude v případě dosažení konsenzu mezi všemi pražskými městskými částmi uveden v život výhledově ještě letos v září.

 

 

 

 

Martin Churavý, cand.soc.
      specialista vnějších vztahů a zahraničního public relations
      Kancelář městské části     
      Úřad městské části Praha 6
      Čs. armády 23
      Praha 6
      Tel.:  420 220 189 158
      Pohotovostní mobil:  420 778 749 279
      E-mail: mchuravy@praha6.cz
      Web: http://www.praha6.cz