PRAHA 6 A TATRAN STŘEŠOVICE ZVELEBÍ MACHAROVO NÁMĚSTÍ

Praha 6 – 8. dubna 2016 – Vedení městské části schválilo memorandum o spolupráci s Tatranem Střešovice. V souladu s ním hodlá Praha 6 lokalitu v blízkosti Macharova náměstí zvelebit a vybudovat tam multifunkční hřiště pro veřejnost.

Městská rada na svém posledním jednání jednomyslně schválila memorandum o spolupráci s Tělovýchovnou jednotou Tatran Střešovice. „Smyslem memoranda je již dříve deklarovaný záměr Prahy 6 celkově zkultivovat prostředí v okolí střešovického Macharova náměstí a vytvořit z něj vskutku důstojné lokální centrum,“ uvedl starosta Prahy 6 Ondřej Kolář.

TJ Tatran Střešovice si momentálně pronajímá od hlavního města Prahy pozemky v blízkosti náměstí, na kterých vlastní tenisové kurty a budovu sloužící jako zázemí pro sportoviště a provizorní ubytovna. Součástí budovy je i trafostanice PRE. Celkový stav dané lokality je ovšem z dlouhodobého hlediska zcela nevyhovující. „Městská část má proto v plánu objekty zrekonstruovat a na místě dále vybudovat multifunkční sportovní hřiště pro nejširší veřejnost. Dva tenisové kurty budou zachovány a nová budova bude i nadále sloužit jako sociální zázemí pro celé sportoviště. Tamní prostor si tuto revitalizaci bezesporu zaslouží,“ přiblížil konkrétní záměry radnice zástupce starosty Jaromír Vaculík, zodpovědný za majetkovou politiku.

V souladu se zastupitelstvem šesté pražské městské části již schváleným postupem by pozemky v dohledné době měly být svěřeny do správy městské části. Ta má rovněž převzít správu nad sousedním pozemkem s veřejnou zelení. Součástí memoranda je i dohoda obou subjektů na další spolupráci ohledně zajištění provozu a správy sportoviště.

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Churavý, cand.soc.
      specialista vnějších vztahů a zahraničního public relations
      Kancelář městské části     
      Úřad městské části Praha 6
      Čs. armády 23
      Praha 6
      Tel.:  420 220 189 158
      Pohotovostní mobil:  420 778 749 279
      E-mail: mchuravy@praha6.cz
      Web: http://www.praha6.cz