PRAHA 6: BUŠTĚHRADSKÁ DRÁHA PŮJDE POD ZEM

Praha 6 – 6. dubna 2016 – městské radě se podařilo téměř nemožné, tolik diskutovaná trasa z Dejvic do Veleslavína bude vedena pod povrchem Prahy 6. Taková je dohoda se Správou železniční dopravní cesty, která je jejím investorem. Navrhovaná technologie ražby, jež se užívá při výstavbě stanic metra, je technicky nejefektivnější, ekonomicky nejvýhodnější a ekologicky nejšetrnější.

„Praha 6 dlouhodobě a konzistentně požaduje podpovrchové vedení připravované železniční trati v úseku mezi Dejvicemi a Nádražím Veleslavín,“ uvedl starosta Prahy 6 Ondřej Kolář. Trať se má realizovat v rámci modernizace spojení mezi Prahou a Kladnem s odbočkou na Letiště Václava Havla.

 

Investor, kterým je Správa železniční dopravní cesty, se po sérii jednání rozhodl vyjít vstříc požadavku Prahy 6 a představil aktuální studii proveditelnosti plně podzemní varianty. Ta počítá se zbrusu novým postupem formou raženého tunelu. Nasazení této technologie, které se běžně používá při stavbě metra, bude ve střešovickém křídovém masivu po všech stránkách optimální.

 

Realizace by tak měla být rychlejší, levnější a šetrnější ke svému okolí v průběhu stavby. Vše je otázkou dalších jednání, ale požadovaná cyklostezka v původní stopě Buštěhradské dráhy je zase o krok blíže realitě,“ kvitoval záměr zástupce starosty Martin Polách, zodpovědný za oblast dopravy a strategického rozvoje.

 

Rada městské části Praha 6 na svém dnešním jednání uvedenou variantu jednomyslně schválila. Komise strategického rozvoje ji už dříve rovněž podpořila. Usnesení tak nyní musí ještě schválit na svém nejbližším jednání Zastupitelstvo městské části Praha 6.

 

 

 

 

 

Martin Churavý, cand.soc.
      specialista vnějších vztahů a zahraničního public relations
      Kancelář městské části     
      Úřad městské části Praha 6
      Čs. armády 23
      Praha 6
      Tel.:  420 220 189 158
      Pohotovostní mobil:  420 778 749 279
      E-mail: mchuravy@praha6.cz
      Web: http://www.praha6.cz