PRAHA 6 ZAJISTÍ PRO SVÉ OBČANY NOVÁ PARKOVACÍ MÍSTA

Praha 6 – 17. března 2016 – vedení radnice odsouhlasilo záměr využít část podzemních garáží na Prašném mostě pro potřeby místních občanů. Půjde konkrétně o 101 parkovacích míst pro automobily, 11 pro motocykly a 4 pro invalidní stání.

Rada městské části Praha 6 na svém jednání vyjádřila jednoznačný záměr využít část podzemních garáží nacházejících se na Prašném mostě pro potřeby rezidentů Prahy 6. Konkrétně půjde o celé druhé z celkového počtu tří podzemních podlaží. Tamní kapacita čítá 101 parkovacích míst pro automobily, 11 míst pro motocykly a 4 vyhrazená místa pro invalidní stání.

 

Snažíme se vyjít vstříc oprávněným požadavkům místních obyvatel, kteří se v souvislosti s možnostmi parkování mnohdy cítí jako cizinci ve své vlastní čtvrti,“ uvedl zástupce starosty Martin Polách, zodpovědný za oblast dopravy.

 

Vedení radnice dále podporuje využití prvního podzemního podlaží pro veřejné parkování a třetího pro účely Správy Pražského hradu. Konkrétní cenová politika bude v daném místě specifikována až po další domluvě s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy.

 

Doprava v klidu nechává ve skutečnosti málokoho v klidu. Věřím, že i s ohledem na plánované uvedení v život zón placeného stání přispěje zajištění nových parkovacích míst k dlouhodobému zlepšení situace v Praze 6,“ uzavřel starosta Ondřej Kolář.

 

Martin Churavý, cand.soc.
      specialista vnějších vztahů a zahraničního public relations
      Kancelář městské části     
      Úřad městské části Praha 6
      Čs. armády 23
      Praha 6
      Tel.:  420 220 189 158
      Pohotovostní mobil:  420 778 749 279
      E-mail: mchuravy@praha6.cz
      Web: http://www.praha6.cz