PRAHA 6 ZMAPUJE BARIÉRY NA SVÉM ÚZEMÍ

Praha 6 – 16. března 2016 – vedení radnice schválilo pokračování procesu mapování přístupnosti a bezbariérovosti objektů na svém území. V letošním roce se bude specificky zaměřovat na stanice metra a jejich okolí v Praze 6. Pořízení studie bude z velké části dotováno z rozpočtu hlavního města.

Rada městské části Praha 6 na svém jednání schválila záměr pokračovat v podrobném mapování přístupnosti a bezbariérovosti objektů na svém území. „Po dohodě s Pražskou organizací vozíčkářů, která pro nás již od roku 2012 průběžně monitoruje místní terén, bychom rádi v tomto roce vyslyšeli přání našich handicapovaných spoluobčanů a nechali provést zevrubnou analýzu přístupnosti všech stanic metra na našem území,“ uvedla radní Milena Hanušová, která je zodpovědná za zdravotní a sociální politiku.

 

Studie se bude zejména zaměřovat na stanice metra Hradčanská, Dejvická, Bořislavka, Nádraží Veleslavín a Petřiny. „Výstupem studie bude nejen komplexní analýza přístupnosti všech místních stanic metra, ale i detailní popis přestupů na navazující dopravu v jejich bezprostřední blízkosti a vypracování návrhů optimálních úprav. Praha 6 má ambici jít v této oblasti příkladem i ostatním městským částem,“ doplnil starosta Ondřej Kolář.

 

Pořízení uvedené studie by mělo vyjít celkem na 36 300 korun. Praha 6 v této souvislosti požádá o příslušnou jednorázovou účelovou dotaci ve výši 30 000 korun z rozpočtu hlavního města Prahy.

 

Martin Churavý, cand.soc.
      specialista vnějších vztahů a zahraničního public relations
      Kancelář městské části     
      Úřad městské části Praha 6
      Čs. armády 23
      Praha 6
      Tel.:  420 220 189 158
      Pohotovostní mobil:  420 778 749 279
      E-mail: mchuravy@praha6.cz
      Web: http://www.praha6.cz