PRAHA 6 OTEVŘENĚ INVESTUJE DO VLASTNÍ BUDOUCNOSTI

Praha 6 – 10. března 2016 – Radnice na svých internetových stránkách zveřejnila demografickou studii pro oblast školství až do roku 2030. Zároveň zveřejnila všechny investice do škol a školek za předešlých 15 let. V součtu jde o sumu přes 1,6 miliardy korun.

Radnice Prahy 6 na svých oficiálních webových stránkách zveřejnila podrobnou demografickou studii pro oblast školství s výhledem až do roku 2030. Z prognózy vyplývá, že pozvolný růst počtu dětí v základních školách bude v Praze 6 stabilně pokračovat až do druhé poloviny dvacátých let. Vývoj ve spádových oblastech škol nebude nicméně rovnoměrný.

 

Praha 6 musí na předpokládané demografické změny dokázat adekvátně reagovat smysluplnými investičními výdaji. Zajištění nezbytných podmínek pro kvalitní základní vzdělání je ostatně investicí, z jejíchž dividend bude profitovat celá společnost,“ uvedl starosta Prahy 6 Ondřej Kolář.

 

Současně radnice v podobě otevřených dat uveřejnila v sekci věnované školství a na portálu otevřených dat i veškeré investice do mateřských a základních škol na území Prahy 6 za posledních 15 let. Celková částka činí v součtu přes 1,6 miliardy korun. V datasetech může každý zájemce provádět libovolnou analýzu údajů.

 

Obrovskou, nicméně nezbytnou investici, kterou Praha 6 učinila do budov škol a školek v posledních patnácti letech‎, aby zareagovala na mohutnou populační vlnu, umožnil masivní výprodej obecních bytů. Tuto kapitolu dějin však máme za sebou, takže prostředky budeme muset dál hledat jinde. Dílem je vidím v evropských dotacích, které konečně doputovaly i do Prahy, dílem v prostředcích, které má hlavní město Praha skutečně rozdělovat mezi městské části. V tuto chvíli nejsou zjevně dostatečné,“ uzavřel zástupce starosty Jan Lacina, který je zodpovědný za oblast školství a problematiku otevřené radnice.

 

Více informací naleznete na níže uvedených odkazech:

http://www.praha6.cz/prognoza-vyvoje-poctu-zaku.html

http://www.praha6.cz/prehled-investicnich-akci-a-op.html

http://www.praha6.cz/open-data.html

 

Martin Churavý, cand.soc.
      specialista vnějších vztahů a zahraničního public relations
      Kancelář městské části     
      Úřad městské části Praha 6
      Čs. armády 23
      Praha 6
      Tel.:  420 220 189 158
      Pohotovostní mobil:  420 778 749 279
      E-mail: mchuravy@praha6.cz
      Web: http://www.praha6.cz