PRAHA 6: KDYŽ PRAVDA PŘEKÁŽÍ REPORTÉRŮM ČT

Praha 6 – 9. března 2016 – Rada městské části Praha 6 se důrazně ohrazuje proti tendenčním, zavádějícím a skandalizujícím výrokům, které zazněly v pořadu Reportéři ČT. Vedení radnice proto žádá Českou televizi o oficiální omluvu a uvádí na pravou míru odvysílané dezinformace.

V reportáži České televize odvysílané dne 7. března 2016 v pořadu Reportéři ČT s titulkem „Když nemocní překážejí developerům“ zaznělo několik tendenčních a zjevně skandalizujících tvrzení, která se opírají o čiré spekulace a subjektivní soudy autorů reportáže a která tak jednoznačně zásadně poškozuje dobré jméno Prahy 6.

 

Rada městské části se proto proti těmto výrokům důsledně ohrazuje, žádá vedení České televize o nápravu formou oficiální omluvy a v zájmu objektivity uvádí na pravou míru nejpodstatnější skutečnosti, které byly v reportáži zamlčeny či překrouceny.

 

Nutná rekonstrukce stávající LDN do podoby odpovídající moderním standardům je prakticky neproveditelná a ekonomicky naprosto nevýhodná. Rekonstrukce navíc není možná při zachování plného provozu stávající LDN.

 

Soukromý vlastník nepotřebuje k výstavbě svého projektu pozemek Prahy 6, který je navíc řádově menší, než jím vlastněný areál. V únoru 2015 byla nadto rozhodnutím rady přerušena žádost soukromého subjektu o pořízení změny funkčního využití daného území z veřejné vybavenosti na obytnou. Praha 6 tedy s obytnou výstavbou v uvedené lokalitě nesouhlasí.

 

Současné vedení radnice paralelně ukončuje pro obec jednoznačně nevýhodnou smlouvu z roku 2010, která nedává Praze 6 jakékoliv záruky vrácení objektu polikliniky Pod Marjánkou v případě, že současný nájemce nesplní své povinnosti. Praha 6 v této souvislosti neplatí údajné odstupné, ale vychází ze zákona, který ukládá uhradit nájemci částku za zhodnocení nemovitosti.

 

Projekt současného vedení radnice na výstavbu LDN v rámci polikliniky Pod Marjánkou je konečně pro městskou část ekonomicky mnohem výhodnější, než jakákoliv jiná varianta. To ostatně potvrzuje i odborná analýza nezávislé poradenské společnosti Ernst & Young.

 

 

Martin Churavý, cand.soc.
      specialista vnějších vztahů a zahraničního public relations
      Kancelář městské části     
      Úřad městské části Praha 6
      Čs. armády 23
      Praha 6
      Tel.:  420 220 189 158
      Pohotovostní mobil:  420 778 749 279
      E-mail: mchuravy@praha6.cz
      Web: http://www.praha6.cz