PRAHA 6 PODPORUJE AKTIVNÍ ŽIVOTNÍ STYL VŠECH OBČANŮ

Praha 6 – 25. února 2016 – Městská rada vyhlásila dotační programy na podporu sportovních a volnočasových akcí a aktivit pro seniory a občany se zdravotním postižením.

 

Rada městské části Praha 6 schválila vyhlášení dotačních programů Sport a volný čas na Šestce a Senior & handicap sport na Šestce.

 

Pro dotační program Sport a volný čas na Šestce je k dispozici celková částka 2 miliony korun. Z dotace bude možné čerpat náklady na realizaci sportovních a volnočasových akcí konaných pro širokou veřejnost Prahy 6 od 1. května až do konce letošního roku. Žadatelé mohou požádat minimálně o 10 000 a maximálně o 200 000 korun na projekt. „Program si klade za cíl podpořit takové projekty, které lidem umožní trávit smysluplně volný čas, rozvíjet společenské kontakty a podporovat kladný vztah ke sportu,“ uvedl starosta Prahy 6 Ondřej Kolář.

 

V rámci dotačního programu Senior & handicap sport na Šestce je pak k dispozici suma 300 000 korun. Žadatelé mohou požádat o částku v rozmezí 10 000 a 50 000 korun na finanční podporu projektů realizovaných rovněž od 1. května do konce roku. Smyslem programu je podpořit a rozšířit nabídku sportovních aktivit pro seniory a občany se zdravotním postižením a přispět tím k jejich snazšímu začleňování do většinové společnosti.

 

V minulosti fungoval v oblasti podpory sportu a volného času pouze jeden dotační program, do kterého se hlásilo celé spektrum žadatelů a bylo velmi obtížné objektivně posoudit kvalitu a potřebnost jednotlivých projektů. Věřím, že vznikem několika samostatných programů se podaří co nejvíce spravedlivě rozdělit podporu radnice mezi všechny cílové skupiny,“ uzavřel radní Libor Bezděk, zodpovědný za oblast sportu a volného času.

 

Martin Churavý, cand.soc.
      specialista vnějších vztahů a zahraničního public relations
      Kancelář městské části     
      Úřad městské části Praha 6
      Čs. armády 23
      Praha 6
      Tel.:  420 220 189 158
      Pohotovostní mobil:  420 778 749 279
      E-mail: mchuravy@praha6.cz
      Web: http://www.praha6.cz