PRAHA 6: RADA STAROSTY DISKUTOVALA SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ OTÁZKY

Praha 6 – 23. února 2016 – V neděli se uskutečnilo další pracovní setkání expertního poradního sboru starosty Prahy 6. Hlavním tématem odborné diskuse s veřejně činnými osobnostmi byla aktuální sociální a zdravotní problematika v šesté pražské městské části.

Uplynulou neděli proběhlo v Praze 6 v pořadí již třetí pracovní setkání externí konzultativní platformy nazvané Rada starosty. Jejími členy jsou vysoce uznávané osobnosti, které jsou dlouhodobě aktivní ve veřejném životě Prahy 6. „Pro vedení radnice je mimořádně přínosné slyšet konstruktivní kritiku naší práce od osobností, které představují respektované autority napříč nejrůznějšími obory a kteří si současně udržují jistý odstup od dennodenního chodu našeho úřadu,“ kvitoval setkání starosta Prahy 6 Ondřej Kolář.

 

Hlavním tématem diskuse tentokrát byla sociální a zdravotní problematika. Konkrétně se projednávala témata jako ideální struktura péče o seniory, zdravotně postižené či sociálně vyloučené a znevýhodněné spoluobčany, kteří dlouhodobě pobývají na území Prahy 6. Podrobně se diskutovala rovněž budoucnost zamýšleného integrovaného sociálního centra v Šolínově ulici a praktické aspekty fungování polikliniky Pod Marjánkou.

 

Rada starosty představuje inspirativní zásobník podnětů, se kterými můžeme dále pracovat. Zaujalo mne, že vlastně všichni vnímají nedostatek míst v domovech seniorů a uvítali by, aby obec pojala navýšení těchto kapacit jako svoji prioritu a dále i to, že účastníky debaty zajímaly informace o mobilních sociálních službách pro lidi bez domova,“ doplnila radní Milena Hanušová, zodpovědná za sociální a zdravotní politiku.

 

Rada starosty je neformální poradní skupina složená z osobností, které jsou životně nebo profesně spojeny s Prahou 6. Jejími členy jsou mj. rektoři ČVUT a VŠCHT, ředitel Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, ředitel NTK v Praze, ředitel Městské knihovny, předsedkyně Klubu za starou Prahu, ale i členové spolků činných v Praze 6, představitelé armády a živnostníci.

 

 

Martin Churavý, cand.soc.
      specialista vnějších vztahů a zahraničního public relations
      Kancelář městské části     
      Úřad městské části Praha 6
      Čs. armády 23
      Praha 6
      Tel.:  420 220 189 158
      Pohotovostní mobil:  420 778 749 279
      E-mail: mchuravy@praha6.cz
      Web: http://www.praha6.cz