PRAHA 6: BUDOUCÍ TVÁŘ PETYNKY NAVRHNOU STUDENTI

Praha 6 – 10. února 2016 – Městská rada odsouhlasila memorandum o spolupráci s firmou SNEO a stavební fakultou ČVUT ohledně uspořádání soutěže na budoucí podobu sportovně-rekreačního areálu Petynka.

 

Rada městské části Praha 6 na svém jednání jednomyslně schválila uzavření memoranda o spolupráci s městskou společností SNEO, a. s. a Katedrou urbanismu a územního plánování Fakulty stavební ČVUT v Praze. Smyslem memoranda je uspořádání studentské ideové soutěže o návrh budoucího vzhledu pláště sportovně-rekreačního areálu Petynka.

 

Vzhledem k tomu, že Petynka by výhledově měla sloužit coby moderní volnočasové centrum pro zdejší veřejnost, rádi bychom se při její dostavbě nechali inspirovat originálními nápady místních studentů,“ konstatoval starosta Prahy 6 Ondřej Kolář.

 

Soutěž, která by měla být vyhlášena ještě v letošním roce, bude završena výstavou a finančním ohodnocením nejlépe zpracovaných vizualizací.

 

Veškerými technickými, technologickými a ekonomickými parametry optimálního fungování areálu se zabývá zevrubná srovnávací studie, na kterou bylo vypsáno standardní výběrové řízení,“ doplnil zástupce starosty Jaromír Vaculík, zodpovědný za majetkovou politiku.

 

 

Martin Churavý, cand.soc.
      specialista vnějších vztahů a zahraničního public relations
      Kancelář městské části     
      Úřad městské části Praha 6
      Čs. armády 23
      Praha 6
      Tel.:  420 220 189 158
      Pohotovostní mobil:  420 778 749 279
      E-mail: mchuravy@praha6.cz
      Web: http://www.praha6.cz