PRAHA 6 VYHLAŠUJE PROGRAM AKTIVNÍ ŠESTKA

Praha 6 – 5. února 2016 – Městská rada odsouhlasila vyhlášení jednoletého dotačního programu Aktivní Šestka. Ten je určen sportovním a volnočasovým organizacím, které se věnují dětem a mládeži na území Prahy 6. Celkový objem finančních prostředků v programu činí 4 miliony Kč.

Rada městské části Praha 6 na svém jednání schválila vyhlášení dotačního programu na podporu pravidelné činnosti sportovních a volnočasových organizací v roce 2016 s názvem Aktivní Šestka. Program je specificky zacílen na organizace pracující s dětmi a mládeží do 26 let na území městské části Praha 6.

 

Prioritou programu je podpořit spolky, které se dlouhodobě a pravidelně věnují dětem a mládeži v rámci sportovních a volnočasových aktivit a které nabízejí naší nejmladší generaci smysluplné využití volného času. Pokud si přejeme u naší nejmladší generace podporovat mezilidské vztahy, rozvíjet schopnosti a dovednosti, které napomohou k jejímu budoucímu spokojenému a úspěšnému životu, je nezbytné vytvářet co možná nejlepší podmínky právě těm, kteří pro ně tyto aktivity připravují a kterých se děti i mladí lidé účastní ze svého vlastního zájmu a dobrovolně,“ uvedl radní Libor Bezděk, zodpovědný za oblast sportu a volného času.

 

Celkový objem veškerých přerozdělovaných finančních prostředků v rámci programu činí 4 miliony Kč. Jde o přerozdělení dotace z rozpočtu hl. m. Prahy z odvodu z hazardu. O dotaci budou moct žádat sportovní a volnočasové organizace s působností na území Prahy 6 vykonávající svou činnost alespoň 2 roky. Jejich členská základna musí nadto sestávat minimálně z 20 osob ve věku do 26 let. „Jde o jeden z konkrétních příkladů, jak peníze z loterijního byznysu mohou přispět na rozvoj lokálně prospěšných aktivit,“ konstatoval starosta Prahy 6 Ondřej Kolář.

 

Úspěšný žadatel obdrží paušální částku ve výši minimálně 10 tisíc Kč. Výše dalších prostředků pak bude vypočítána jak podle počtu členů, tak především podle časového rozsahu nabízených aktivit.

 

 

Martin Churavý, cand.soc.
      specialista vnějších vztahů a zahraničního public relations
      Kancelář městské části     
      Úřad městské části Praha 6
      Čs. armády 23
      Praha 6
      Tel.:  420 220 189 158
      Pohotovostní mobil:  420 778 749 279
      E-mail: mchuravy@praha6.cz
      Web: http://www.praha6.cz