PRAHA 6 PODALA ŽALOBU NA DCEŘINOU SPOLEČNOST SKUPINY PPF

Praha 6 – 4. února 2016 – Městská část Praha 6 podala žalobu na akciovou společnost Vítězné náměstí pro dlouhodobé neplnění řádně uzavřené smlouvy týkající se pozemků na Vítězném náměstí. Dlužná částka se doposud vyšplhala do výše přesahující 12 milionů Kč.

Rada městské části Praha 6 rozhodla o podání žaloby na společnost Vítězné náměstí. Důvodem k žalobě je skutečnost, že společnost Vítězné náměstí dlouhodobě neplní podmínky vyplývající z řádně uzavřené smlouvy o zřízení věcného břemene a předkupního práva na soubor pozemků nacházejících se právě na Vítězném náměstí.

 

Předmětná smlouva byla mezi Prahou 6 a společností Vítězné náměstí původně uzavřena v červenci 2011. Společnost Vítězné náměstí, která je dceřinou firmou mezinárodní finanční skupiny PPF a která v místě zamýšlela realizovat projekt polyfunkční budovy „Line“ přezdívaný též „Lední medvěd“, nedostává smluvním závazkům a odmítá hradit fixně stanovené poplatky již od konce roku 2014. Žaloba se tak momentálně týká zaplacení dlužné částky v celkové výši přesahující 12 milionů Kč.

 

Vedení Prahy 6 po sérii společných jednání vyzvalo společnost Vítězné náměstí k nápravě nejprve prostřednictvím tzv. předžalobní upomínky dne 12. ledna letošního roku. Vzhledem k tomu, že společnost Vítězné náměstí na zaslanou upomínku adekvátně nereagovala, nezbylo vedení radnice, než se uchýlit k podání žaloby na plnění k Obvodnímu soudu pro Prahu 6.

 

Martin Churavý, cand.soc.
      specialista vnějších vztahů a zahraničního public relations
      Kancelář městské části     
      Úřad městské části Praha 6
      Čs. armády 23
      Praha 6
      Tel.:  420 220 189 158
      Pohotovostní mobil:  420 778 749 279
      E-mail: mchuravy@praha6.cz
      Web: http://www.praha6.cz