V KAŠTANU ZŮSTÁVÁ AŽ DO ROKU 2018 UNIJAZZ

Praha, 15. 1. 2014 – Rada městské části Praha 6 dnes rozhodla, že kulturní centrum Kaštan v Bělohorské ulici v Praze 6 bude od 1. února 2014 pronajato občanskému sdružení Unijazz. Nájemní smlouva mezi městskou částí Praha 6 a OS Unijazz bude uzavřena na dobu pěti let a za dobu pronájmu vybere Praha 6 na nájmu celkem 600 tisíc korun. Každoročně se počítá s 260 kulturními akcemi, 12 výstavami a odhadovanou návštěvností 10 tisíc lidí. Výběrové řízení na nájemce vypsala městská část Praha 6 v listopadu loňského roku, protože OS Unijazz končí stávající nájemní smlouva k 31. lednu 2014.

Praha 6 vybere na nájemném 600 tisíc korun

Městské části Praha 6 dosud OS Unijazz platil symbolické nájemné jednu korunu ročně. To se teď díky výběrovému řízení změní. Jako správce veřejného majetku a veřejných prostředků nastavila městská část Praha 6 transparentním a veřejným výběrovým řízením jasná pravidla provozování kulturního centra Kaštan a novou výši nájemného. V letech 2014 až 2016 bude nájemné pro Unijazz 100 tisíc korun ročně, v letech 2017 a 2018 pak 150 tisíc korun ročně, celkem tedy 600 tisíc korun.

Komise posuzovala dvě nabídky

Do termínu uzávěrky přihlášek výběrového řízení byly doručeny dvě nabídky, třetí nabídka byla doručena po stanoveném termínu. Výběrová komise po posouzení dvou nabídek doporučila OS Unijazz jako jediného vhodného uchazeče na pronájem kulturního centra Kaštan.

Hlavním kritériem je zachování objektu Kaštan jako polyfunkčního kulturního centra, s důrazem na podporu lokálních aktivit v oblasti kultury a volného času, poskytování služeb v oblasti kultury, vzdělávání a volného času.

Co „Projekt Kaštan 2014–2018“ zahrnuje?

Klubovou scénu (Unijazz), výtvarné kurzy (Atelier Kaštan), Muzeum a archív populární hudby (Popmuseum) a občerstvení pro veřejnost.

Počítá se s tím, že se zde každoročně uskuteční 260 kulturních akcí, 12 výstav pro širokou veřejnost s odhadovanou návštěvností 11 tisíc lidí. Měsíčně je na programu 24–30 akcí, z toho 9–14 koncertů, 4–6 divadelních představení, 2 filmové večery, 4 dětská představení (víkendové divadlo nebo promítání) a 2–4 další programy (přednášky, poslechové pořady, hudební dílny, apod.).

Adam Halmoši
tiskový mluvčí ÚMČ Praha 6
tel.  602 167 143

www.praha6.cz