PRAHA 6 VYBUDUJE V BŘEVNOVĚ MODERNÍ ZDRAVOTNICKÝ UZEL

Praha 6 – 4. února 2016 – Městská část schválila záměr využít objekt v ulici Pod Marjánkou jako léčebnu dlouhodobě nemocných. Současně bylo rozhodnuto o zachování tamních zdravotních ambulantních služeb. Vedení Prahy 6 za tím účelem plánuje převzetí, rekonstrukci a modernizaci sdruženého zdravotnického zařízení.

Rada městské části Praha 6 na svém jednání jednomyslně schválila záměr využít objekt Pod Marjánkou 1906/12 jako léčebnu dlouhodobě nemocných (LDN). Současně bylo rozhodnuto i o zachování tamního zdravotního zařízení a souvisejících služeb.

 

Vedení Prahy 6 se dohodlo se stávajícím nájemcem o převzetí kompletní správy objektu a provozování sdruženého zdravotnického zařízení Pod Marjánkou. Budova za tím účelem projde komplexní rekonstrukci, jejíž součástí bude i přístavba dalších pater. „Záměrem transformace celého komplexu je rekonstruovat a přistavět nové prostory pro umístění sdruženého zdravotnického zařízení v nízkých traktech objektu. Poté hodláme využít vyšší patra pro přemístění LDN z areálu bývalé nemocnice Chittussiho v Bubenči. Cílem vedení radnice je podstatné zkvalitnění a dotvoření zdravotnického komplexu na úrovni současné doby,“ uvedla radní Milena Hanušová, zodpovědná za sociální politiku.

 

Zařízení je navíc situováno v centrální části klidné oblasti Břevnova. Další výhodou je možnost využití stávajících ambulantních specialistů pro potřeby lůžkové části bez nutnosti přepravy pacientů či lékařů. „Synergický efekt umístění LDN a ambulantních zařízení do jednoho areálu bude efektivní jak z hlediska čistě medicínského, tak i z ekonomického,“ dodal starosta Prahy 6 Ondřej Kolář.

 

V případě schválení záměru na únorovém jednání zastupitelstva budou následovat vlastní předprojektové a projektové přípravy i dílčí organizačně-technické a ekonomické kroky. „Z hlediska funkčního i finančního považujeme celý projekt za mimořádně prospěšný,“ uzavřel zástupce starosty Jaromír Vaculík, zodpovědný za majetkovou politiku.

 

 

Martin Churavý, cand.soc.
      specialista vnějších vztahů a zahraničního public relations
      Kancelář městské části     
      Úřad městské části Praha 6
      Čs. armády 23
      Praha 6
      Tel.:  420 220 189 158
      Pohotovostní mobil:  420 778 749 279
      E-mail: mchuravy@praha6.cz
      Web: http://www.praha6.cz