PRAHA 6 UPOZORŇUJE MAGISTRÁT NA LIMITY ZAVEDENÍ ZÓN PLACENÉHO STÁNÍ

Praha 6 – 28. ledna 2016 – Městská část Praha 6 nesouhlasí s návrhem nabytí účinnosti celoměstské vyhlášky, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy a přenáší kompetence z hlavního města na městské části v oblasti řešení přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu v zónách placeného stání a doporučuje navrhnout posunutí termínu na pozdější období. 

 

Rada MČ Praha 6 nesouhlasí s tím, aby vyhláška nabyla účinnosti 1. dubna 2016. Jde o šibeniční termín, který vzhledem k tomu, že není schválena metodika vydávání parkovacích oprávnění, není schválen ceník, dále, že dosud např. není vyhotovena vlastní realizační dokumentace dopravního značení, nelze stihnout. Navíc je zmiňovaná novela stále ještě v připomínkovém řízení.

Problém je v tom, že městská část pro výkon této práce není právně, technicky a v tuto chvíli ani personálně vybavena,“ podotkl starosta Ondřej Kolář.

Praze 6 chybí návrh metodického vedení ze strany magistrátu, kterým by byl zaručen jednotný postup dotčených městských částí. „A v magistrátních materiálech jsme kupříkladu dosud ani nenašli návrh řešení pro případ, že by softwarová podpora byla nefunkční. Máme proto reálné obavy, že ZPS nebude možné spustit ve slibovaném a avizovaném termínu a městská část je tak nucena uvažovat o vlastních řešeních systému placeného, resp. rezidenčního parkování, které ale balancují na hraně legálnosti. Praha 6 skutečně trpí „nájezdy“ cizích řidičů a stávající stav je pro její občany dlouhodobě nepřijatelný,“ doplnil Ondřej Kolář.

Pro Prahu 6 jsou tyto připomínky naprosto zásadní. Radnice nadto upozorňuje i na nedostatky obsažené v předloženém návrhu novely. Magistrátní návrh třeba vůbec neobsahuje kvalifikovaný odhad dopadu přijetí právního předpisu hlavního města na pražský rozpočet i na rozpočet jednotlivých dotčených částí. Vymezení činností, které jsou předmětem převodu Magistrátu hlavního města Praha, je provedeno zmatečně vzhledem k ustanovení § 16 zákona č. 168/1999 Sb.

Zarážející je, že dosud nebyla podána ani žádost o instalaci dopravního značení a parkovacích automatů. „Jen samotné povolení k instalaci dopravního značení musí být provedeno formou stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci. Jako takové se nejdříve musí oznámit veřejnou vyhláškou návrh opatření obecné povahy a od té chvíle se počítá 30denní lhůta, ve které je možné podávat připomínky či námitky,“ připomněla vedoucí odboru dopravy a životního prostředí Úřadu městské části Praha 6 Dana Charvátová.

 

Martin Churavý, cand.soc.
      specialista vnějších vztahů a zahraničního public relations
      Kancelář městské části     
      Úřad městské části Praha 6
      Čs. armády 23
      Praha 6
      Tel.:  420 220 189 158
      Pohotovostní mobil:  420 778 749 279
      E-mail: mchuravy@praha6.cz
      Web: http://www.praha6.cz