PRAHA 6: RADNICE POSTUPUJE V PŘÍPADU KEY INVESTMENTS AKTIVNĚ

Praha 6 – 27. ledna 2016 – Radnice Prahy 6 pečlivě sleduje policejní akci související s podezřeními ohledně společnosti Via Chem a postup Vrchního státního zastupitelství. Situaci, kterou současné vedení Prahy 6 zdědilo, nadále odpovědně řeší za pomoci advokátní kanceláře. 

V souvislosti s aktuální zprávou o probíhající policejní akci „Hangár“ týkající se insolvenčního řízení vedeného proti společnosti Via Chem Group, a.s. konstatuje vedení Úřadu městské části Praha 6, že řada trestných činů zveřejněných Vrchním státním zastupitelstvím se shoduje s trestnými činy, k jejichž prošetření dala podnět sama Praha 6 ve svých dvou předchozích trestních oznámeních. Z veřejně dostupných informací je však zřejmé, že Policie ČR zahájila prověřování již před podáním trestních oznámení a Praha 6 oceňuje, že orgány činné v trestním řízení dohlíží nad průběhem insolvenčního řízení zcela nezávisle, bez ohledu na podněty jejich účastníků.

 

Současné vedení Prahy 6 zdědilo problematický případ souvisejících dluhopisů firmy Key Investments z minulosti,“ uvedl zástupce starosty Jaromír Vaculík, zodpovědný za majetkovou politiku. Firma Key Investments, které svěřila Praha 6 v průběhu let, počínaje rokem 2003, částku až ve výši 430 milionů korun, totiž koupila dluhopisy právě inkriminované společnosti Via Chem Group. Ta je dnes v úpadku. „Rada Prahy 6 se nyní snaží s péčí řádného hospodáře prekérní situaci proaktivně řešit,“ dodal zástupce starosty Vaculík.

 

Již dříve proto svým rozhodnutím nechala městská rada podat Krajskému soudu v Českých Budějovicích návrh na omezení dispozičních oprávnění společnosti Viam Chem Group, a.s. k majetku v majetkové podstatě, jakož i návrh na předvolání osob jednajících za tuto společnost k prohlášení o majetku, návrh na delegaci insolvenčního řízení k Městskému soudu v Praze z důvodu vhodnosti a námitku podjatosti soudce insolvenčního soudu. Jelikož návrhy byly soudy a insolvenční správkyní doposud odmítány a existovaly zde důvodné pochybnosti o možných nekalých praktikách, podala Praha 6 nakonec i trestní oznámení, aby byly prošetřeny okolnosti možného spáchání trestných činů.

 

Advokátní kancelář, která radnici šesté pražské městské části v tomto případu zastupuje, připravuje v současnosti právní stanovisko, v rámci kterého bude představitele Prahy 6 zevrubně informovat o dalších možných legálních postupech. Vzhledem k tomu, že městské části vznikla v souvislosti s celou kauzou Key Investments značná škoda, zvažuje rada i další postup v trestně právní rovině,“ uzavřel starosta Prahy 6 Ondřej Kolář.

 

 

 

Martin Churavý, cand.soc.
      specialista vnějších vztahů a zahraničního public relations
      Kancelář městské části     
      Úřad městské části Praha 6
      Čs. armády 23
      Praha 6
      Tel.:  420 220 189 158
      Pohotovostní mobil:  420 778 749 279
      E-mail: mchuravy@praha6.cz
      Web: http://www.praha6.cz