PRAHA 6 POMÁHÁ INTEGROVAT LIDI V NOUZI

Praha 6 – 27. ledna 2016 – Rada MČ Praha 6 schválila poskytnutí dotace společnosti K srdci klíč ve výši 250 000 Kč. Tutéž částku se rozhodla přidělit i spolku Naděje. Prostředky jsou určeny na provádění pravidelného úklidu na vybraných lokalitách na území Prahy 6. Radnice městské části tímto způsobem podporuje aktivní sociální politiku zaměstnanosti zaměřenou na dlouhodobě nezaměstnané. 

Každé organizaci jsou přitom přesně stanoveny místo, rozsah a četnost úklidů, o které se pak vytvořené pracovní týmy zodpovědně starají,“ uvedla radní Milena Hanušová, zodpovědná za sociální problematiku.

Praha 6 poskytla finanční prostředky těmto neziskovým organizacím, které se starají o osoby bez domova již v loňském roce. Peníze byly využity na odměny pro lidi, kteří se zapojili do úklidu, ale i na nákup pracovních a ochranných pomůcek. Jelikož se tento typ spolupráce mimořádně osvědčil, rozhodly se jak městská část, tak i organizace K srdci klíč a Naděje, s nimiž odbor sociálních věcí spolupracuje nejintenzivněji, pokračovat v této proaktivní politice zaměstnávání bezdomovců i letos.

Opatření by mělo mít dvojí efekt. Jednak dojde k uklizení věčně zaneřáděných ploch a současně tím pomůžeme integrovat dlouhodobě nezaměstnané či se pokusíme vrátit nezaměstnatelné lidi zpět do pracovního procesu,“ doplnil starosta Prahy 6 Ondřej Kolář.

Spolek Naděje současně zajišťuje i provoz mobilní jednotky, která 2x týdně zajíždí na dohodnutá místa. Jejím cílem je poskytnout sociální, zdravotní i materiální pomoc osobám bez přístřeší, které se pohybují na území Prahy 6.

Rozhodnutí musí ještě schválit zastupitelstvo Prahy 6 na svém únorovém jednání.

 

Martin Churavý, cand.soc.
      specialista vnějších vztahů a zahraničního public relations
      Kancelář městské části     
      Úřad městské části Praha 6
      Čs. armády 23
      Praha 6
      Tel.:  420 220 189 158
      Pohotovostní mobil:  420 778 749 279
      E-mail: mchuravy@praha6.cz
      Web: http://www.praha6.cz