PRAHA 6 PLÁNUJE VYBUDOVAT MULTIFUNKČNÍ VEŘEJNÉ HŘIŠTĚ

Praha 6 – 27. ledna 2016 – Rada bude žádat hlavní město Prahu o svěření pozemků sportovního areálu ve Střešovicích do své správy. V rámci celkové revitalizace lokality plánuje na místě vybudovat i multifunkční sportovní hřiště pro nejširší veřejnost. 

Rada městské části Praha 6 odhlasovala podání žádosti na Magistrát hlavního města Praha za účelem svěření několika střešovických pozemků do své správy. Jde o sportovní areál na Macharově náměstí v Praze 6 – Střešovicích. Ten na základě nájemní smlouvy momentálně užívá sportovní klub Tatran Střešovice. V současnosti tam jsou tenisové kurty, na dalším pozemku pak trafostanice PRE.

Na pozemcích plánujeme jednak zrekonstruovat stávající stavbu, jednak přebudovat jeden ze čtyř tenisových kurtů na multifunkční hřiště dostupné pro širokou veřejnost. Zbylé tenisové kurty zůstanou pochopitelně zachovány,“ nastínil obecnou vizi starosta Prahy 6 Ondřej Kolář.

O svěření pozemků o celkovém rozměru 4 671 m2 požádal odbor dopravy a životního prostředí, který dosud tento prostor spravuje. Podání žádosti bylo schváleno na jednání zastupitelstva městské části už v dubnu 2013. Pozemky však dosud městské části Praha 6 svěřeny nebyly.

O pozemky usiluje radnice proto, že počítá s celkovou revitalizací této lokality. Navíc by zde ráda na své náklady vybudovala víceúčelové veřejné hřiště, zrekonstruovala objekt šaten a proměnila ho na zázemí pro sportoviště,“ konkretizoval záměr zástupce starosty Prahy 6 Jaromír Vaculík, zodpovědný za majetkovou politiku.

Svůj úmysl radnice šesté pražské městské části už předjednala s vedením sportovního klubu Tatran Střešovice. Známý a úspěšný sportovní klub s tímto plánem souhlasil.

 

Martin Churavý, cand.soc.
      specialista vnějších vztahů a zahraničního public relations
      Kancelář městské části     
      Úřad městské části Praha 6
      Čs. armády 23
      Praha 6
      Tel.:  420 220 189 158
      Pohotovostní mobil:  420 778 749 279
      E-mail: mchuravy@praha6.cz
      Web: http://www.praha6.cz