PRAHA 6 ŽÁDÁ KOMPENZACE ZA NOVÉ STANICE METRA A

Praha 6 – 26. ledna 2016 – Rada městské části odsouhlasila dokumentaci k prodloužení trasy A metra v úseku Dejvická–Motol. Dále však požaduje kompenzace v podobě zřízení autobusového terminálu a možnosti parkování v návaznosti na nově vybudovanou stanici metra A – Nádraží Veleslavín.

 

Rada městské části Praha 6 na svém mimořádném jednání odsouhlasila soubornou dokumentaci vlivů záměru prodloužení trasy A metra v úseku Dejvická–Motol. Rada současně po vedení metropole požaduje přednostně vyřešit opožděnou modernizaci železnice Praha–Kladno. Současně požaduje i kompenzaci v podobě výstavby patrového autobusového terminálu Nádraží Veleslavín s vyřešenými přímými přestupy na metro nebo autobus. „To by ve svém důsledku mohlo vést k odsunu veškerých uvažovaných autobusových linek MHD i příměstské dopravy z Vítězného náměstí a odstranění duplicitního pojíždění autobusů v úseku nově zbudovaného prodloužení trasy A,“ vysvětlil zástupce starosty Prahy 6 Martin Polách, zodpovědný za oblast dopravy. 

Praha 6 rovněž konzistentně trvá na výstavbě nového parkovacího domu, minimálně o kapacitě 200 míst. Vedení radnice navíc plánuje i zajištění jisté kapacity ambulantního parkování přímo v místě stanice. 

Z hlediska dopadů provozu stavby na životní prostředí nemá prodloužení linky metra A zásadní význam na blízké okolí. Zcela zásadní dopad má však odklad modernizace Buštěhradské dráhy (vč. odbočky na Letiště Václava Havla), jejíž dokončení mělo předcházet vlastnímu zprovoznění nové trasy metra. Z toho důvodu nedošlo k vybudování plánovaného přestupního terminálu Dlouhá Míle, určeného pro záchyt automobilové i autobusové dopravy z širšího regionu a pro přestup na kapacitní kolejové systémy. Neexistence terminálu vyvolala nutnost výstavby terminálu menšího rozsahu u stanice metra „Nádraží Veleslavín“. Ten je ale určen výhradně pro autobusovou dopravu. S ohledem na uvedené skutečnosti je proto nezbytné předpokládat u stanice „Nádraží Veleslavín“ další provoz autobusového terminálu minimálně ve stávajícím rozsahu i v příštích letech. 

Praha 6 opakovaně zdůrazňuje, že absence parkoviště typu P+R v celé severozápadní části hlavního města Prahy velmi negativně ovlivňuje dopravní situaci v prostoru širšího centra Prahy 6. Je proto nanejvýš žádoucí, aby byla urychleně připravena a zprovozněna záchytná parkoviště tohoto typu,“ uzavřel starosta Prahy 6 Ondřej Kolář.