PRAHA 6 BUDE MÍT NOVÉ INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Praha 6 – 13. ledna 2016 – Rada městské části Praha 6 schválila záměr rekonstrukce bývalého Domova pro seniory Elišky Purkyňové. Jedná se o komplex tří objektů v Šolínově ulici. V propojeném trojdomí má dle záměru nově vzniknout integrované centrum sociálních služeb. V jeho rámci počítá radnice s domovem důchodců, bydlením pro seniory i spolkovým domem.

Záměrem vedení Prahy 6 je, aby v jednom ze tří objektů integrovaného centra vznikl dům důchodců. Druhý objekt by pak mohl obsahovat malometrážní bytové jednotky rozšířené o případné zázemí pro lékaře. „Hojně se dnes mluví o startovacích bytech pro mladé. My se snažíme využívat i tzv. ústupové byty. Ty jsou určeny převážně pro seniory s jejich specifickými potřebami,“ uvedla radní Milena Hanušová, zodpovědná za sociální politiku 

Poslední částí zamýšleného integrovaného centra by pak měly být prostory pro nadační činnost, dětské centrum, rehabilitační středisko či kavárnu, která v objektu historicky bývala.  

V souvislosti s demografickými trendy i samotnou strukturou místního obyvatelstva je důležité vybízet k mezigeneračnímu dialogu a systematicky rozvíjet možnosti pro kulturně-společenské vyžití našich starších spoluobčanů,“ vyzdvihl přednosti plánovaného centra starosta Prahy 6 Ondřej Kolář.  

V současné době je celé trojdomí prázdné a je ve správě městské firmy SNEO. Městská část Praha 6 ve spolupráci se SNEO připraví veškeré podklady potřebné k celkové rekonstrukci objektu, včetně průzkumných prací. Radnice Prahy 6 si již nechala vypracovat odborný cenový odhad. V tuto chvíli počítá s celkovými náklady v rozmezí 200–220 milionů Kč bez DPH. Práce by měly být dokončeny výhledově na podzim roku 2018.  

Domy č. pop. 344, 513 a 514 byly postaveny v letech 1922–1924 jako Útulné domovy osamělým ženám z iniciativy poslankyně Národního shromáždění, zakladatelky a první ředitelky Elišky Purkyňové. Jako dům důchodců sloužily až do roku 2013. Městská část Praha 6 pak objekt získala od Magistrátu hlavního města Prahy za účelem zajištění sociálních a bytových potřeb města. 

 Martin Churavý, cand.soc.
      specialista vnějších vztahů a zahraničního public relations
      Kancelář městské části     
      Úřad městské části Praha 6
      Čs. armády 23
      Praha 6
      Tel.:  420 220 189 158
      Pohotovostní mobil:  420 778 749 279
      E-mail: mchuravy@praha6.cz
      Web: http://www.praha6.cz