PRAHA 6 A PVK DRŽÍ SLOVO

Měsíční platba za vodu bude plošně prominuta

Praha 6 – 7. ledna 2016 – Pro obyvatele žijící v místech, kde se kontaminovaná voda v květnu loňského roku vyskytla, je důležité, že nemusejí o slevu žádat. Uvidí ji vyčíslenou na faktuře ve vyúčtování. Už v létě byl totiž proveden kontrolní odečet v celé dotčené oblasti Prahy 6 a společnost PVK podle získaných stavů vodoměru pak spočítala výslednou částku.

Např. společnost Správa nemovitostí obce (SNEO) nebo Centra potvrdily, že pro sdružení vlastníků jednotek (SVJ), které tyto dvě firmy spravují, kontrolní odečty provedeny byly a Pražské vodovody a kanalizace slevu spočítaly a zahrnuly do vyúčtování, které teď budou SVJ postupně dostávat.

„Jsem rád, že Pražské vodovody a kanalizace dostály svému slovu, které daly v létě, a přicházejí s tímto vstřícným přístupem,“ konstatuje starosta Prahy 6 Ondřej Kolář.

PVK zároveň nabízejí všem těm, kteří by nebyli spokojeni s konečnou fakturou, aby se obrátili na zákaznické oddělení, které s nimi vyřeší konkrétní problém či nesrovnalost. Veškeré kontaktní údaje najdou občané na webových stránkách společnosti: www.pvk.cz

„Bereme to jako poděkování obyvatelům Dejvic za to, že odpouštěli kohoutky a tím nám pomohli k rychlé dezinfekci vodovodního potrubí,“ říká mluvčí PVK Tomáš Mrázek.

V Praze 6 se bez pitné vody ocitlo od neděle 24. května do čtvrtka 28. května 2015víc než třicet tisíc obyvatel zejména pražských Dejvic, části Bubenče nebo Střešovic. Důvodem bylo její znečištění způsobené zřejmě odpadní vodou. Ta do vodovodního řadu pronikla zřejmě poškozeným slepým ramenem z roku 1925, které nebylo zaneseno v mapách, a vodohospodáři o něm proto nevěděli.

Starosta MČ Praha 6 pak podal kvůli kontaminované vodě trestní oznámení na neznámého pachatele.

Martin Churavý cand.soc.
specialista vnějších vztahů a zahraničního public relations
Kancelář městské části 
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23
Praha 6
Tel.:  420 220 189 158
Pohotovostní mobil:  420 778 749 279
E-mail:mchuravy@praha6.cz
Web: http://www.praha6.cz