PRAHA 6: SQUATTEŘI OPUSTILI ŠATOVKU

Praha 6 – 8. ledna 2016 – Dle předchozí domluvy s vedením městské části vyklidili a nadobro opustili členové skupiny Resurp Crew objekt usedlosti Šatovka, kde zamýšleli provozovat nezávislé kulturní centrum. Vedení Prahy 6, do jejíhož majetku usedlost patří, trvalo na vyklizení objektu z bezpečnostních důvodů. Navazujícím jednáním s představiteli Resurp Crew je radnice principiálně otevřena.

 Včera krátce po poledni došlo v Šáreckém údolí k poklidnému vyklizení a opuštění usedlosti Šatovka členy skupiny Resurp Crew. Ti v místě od loňského prosince plánovali vytvořit nekomerční kulturní centrum komunitního charakteru. Vystěhování proběhlo v souladu s předchozí domluvou s vedením šesté pražské městské části i městskou firmou SNEO, a. s. Ta zajišťuje péči o nemovitosti svěřené do správy Prahy 6. 

„Rád bych poděkoval členům skupiny Resurp Crew za velmi korektní přístup k jednáním i za dodržení daného slova a vyklizení usedlosti Šatovka ve stanovené lhůtě,“ uvedl starosta Prahy 6 Ondřej Kolář. „Převzetí objektu proběhlo naprosto hladce a bez jakýchkoliv komplikací,“ doplnil Petr Macháček, místopředseda představenstva SNEO, a. s. 

Radnice požadovala vyklizení prostor nejen z bezpečnostních důvodů. Dalšími závažnými důvody jsou zákonná ustanovení, která ukládají městské části, jak nakládat s majetkem. Rovněž interní předpisy neumožňují užívání majetku bez předchozího schválení zastupitelstvem a jasně definovaného právního vztahu. Účast desítek lidí ve staticky narušeném objektu není možná. 

Zřízení kulturního centra v daném místě Praha 6 v budoucnu neplánuje. Budova by po celkové rekonstrukci měla sloužit jako bytový dům, kterým až do roku 2011 ostatně byla.  

„Se zástupci skupiny Resurp Crew jsme ochotni dále jednat, základní podmínky jsme jim sdělili,“ dodal zástupce starosty Vaculík, zodpovědný za majetkovou politiku.

Martin Churavý, cand.soc.
      specialista vnějších vztahů a zahraničního public relations
      Kancelář městské části     
      Úřad městské části Praha 6
      Čs. armády 23
      Praha 6
      Tel.:  420 220 189 158
      Pohotovostní mobil:  420 778 749 279
      E-mail: mchuravy@praha6.cz
      Web: http://www.praha6.cz