PRAHA 6: RADNICE ZAČALA SE ZVEŘEJŇOVÁNÍM DATASETŮ

Vedení Prahy 6 přistoupilo k dalšímu kroku v rámci procesu otevírání radnice veřejné kontrole. Za tímto účelem zveřejnila radnice první tři datové sady. Konkrétně se jedná o faktury a uzavřené smlouvy za tři čtvrtletí 2015 a dále jmenovité hlasování členů zastupitelstva od voleb v roce 2014.

V souladu s deklarovanými programovými prioritami přistoupilo vedení Prahy 6 k dalšímu kroku při otevírání radnice. Po zavedení jasných pravidel radničního periodika Šestka a zveřejnění platových poměrů nyní přišel na řadu program otevřených dat. Radnice zveřejnila první tři datové sady – faktury a uzavřené smlouvy za tři čtvrtletí 2015, jakož i jmenovité hlasování zastupitelstva od loňských komunálních voleb.

 

„Přínosem zveřejnění je, že každý si tyto datasety může stáhnout a pracovat s nimi, hledat v nich souvislosti, třídit je podle libovolných kritérií. Nechceme nic tajit a přivítáme, když někdo něco vyzkoumá a dá nám to vědět,“ uvedl Oldřich Kužílek, předseda komise pro otevřenou radnici.

 

Radnice navíc hodlá v započatém procesu pokračovat a postupně zveřejňovat další části datasetů do minula, aktualizovat ty stávající a přidá k nim ještě další vhodné datasety.

 

„Například by to mohla být metadata o usneseních zastupitelstva a rady, interpelacích, dále údaje o komisích a výborech, organizacích zřízených městskou částí, ale i přehled nájemních smluv pro nebytové prostory a garáže, výstupy veřejných zakázek, e-aukcí a e-tržiště, granty, výsledky vyhledávání a další,“ doplnil starosta Ondřej Kolář.

 

Datasety jsou zveřejněny na webu Prahy 6 v rubrice „K nahlédnutí veřejnosti / Otevřená data“, kde jsou odkazy na jejich umístění v celoměstském systému „Opendata hl. m. Prahy“. Praha 6 je tak historicky první pražskou městskou částí, která zveřejnila sady otevřených dat.

 

Máme ambici být skutečně transparentní radnicí. Otevřená data jsou jedním z významných nástrojů, jak toho dosáhnout. Je mi jasné, že je to běh na dlouhou trať a že jsme teprve vystartovali,“ uzavřel zástupce starosty Jan Lacina, zodpovědný za problematiku otevřené radnice.

 

 

Martin Churavý, cand.soc.
      specialista vnějších vztahů a zahraničního public relations
      Kancelář městské části     
      Úřad městské části Praha 6
      Čs. armády 23
      Praha 6
      Tel.:  420 220 189 158
      Pohotovostní mobil:  420 778 749 279
      E-mail: mchuravy@praha6.cz
      Web: http://www.praha6.cz