PRAHA 6: RADNICE BUDE ZVEŘEJŇOVAT PLATY A ODMĚNY

Rada městské části na svém dnešním jednání projednala a schválila usnesení týkající se poskytování informací o zveřejňování platů a odměn členů Zastupitelstva městské části Praha 6 a dalších členů výborů a komisí i zaměstnanců úřadu.

Programové prohlášení Rady MČ Praha 6 si jako jednu z priorit klade i zveřejňování dostatečných informací o vyplácení odměn na radnici. Rada městské části Praha 6 proto rozhodla, že zveřejňovány budou jmenovitě měsíční odměny uvolněných členů Zastupitelstva městské části Praha 6, s uvedením funkce a přesné výše měsíční odměny. Dál rada vyslovila souhlas s tím, aby byl znám i měsíční plat tajemníka a vedoucích odborů Úřadu městské části Praha 6 dle platového výměru, a to nejmenovitě, ale s uvedením funkce. Platy budou uveřejňovány v pásmech po 5.000 Kč (např. 55.000–60.000 Kč). Dostupné budou i informace o tom, kolik činí roční součet odměn tajemníka a všech vedoucích odborů za splnění mimořádných úkolů. I tyto údaje budou publikovány nejmenovitě, vždy však s uvedením konkrétní funkce a v rozmezí po 50.000 Kč.

 

„Rada naší městské části neudělala vlastně nic jiného, než že splnila to, co slíbila. Jde o krok k větší otevřenosti radnice a vyšší míře transparentnosti prostřednictvím veřejné kontroly,“ komentoval rozhodnutí rady starosta městské části Praha 6 Ondřej Kolář.

 

Rada městské části souhlasila i se zveřejňováním výše ročních odměn všem členům výborů a komisí – u všech jmenovitě i s uvedením výše roční odměny. Totéž platí i pro neuvolněné členy Zastupitelstva MČ Praha 6 za výkon funkce. Rada současně podpořila i to, aby se veřejnost dozvěděla o jednorázových odměnách a peněžitých darech členů odborníků, kteří nejsou členy zastupitelstva.

 

„Jsem rád, že si dnes můžeme odškrtnout jeden z významných bodů našeho programového prohlášení. Je za tím poměrně hodně vynaložené práce nejen mé, ale především Oldřicha Kužílka, který tady na Šestce vede komisi pro otevřenou radnici. Po zveřejňování smluv, veškerých faktur včetně metadat a jmenovitém hlasování členů zastupitelstva je to další velký krok směrem k deklarované transparentnosti radnice, kterou od nás veřejnost očekává,“ uzavřel místostarosta Prahy 6 Jan Lacina, který jezodpovědný za problematiku otevřené radnice.

Uvedené údaje budou zveřejňovány především na internetových stránkách městské části Praha 6, a to v uvedeném rozsahu a i formě. Aktualizovány budou jednou ročně.

 

 

Martin Churavý, cand.soc.
      specialista vnějších vztahů a zahraničního public relations
      Kancelář městské části     
      Úřad městské části Praha 6
      Čs. armády 23
      Praha 6
      Tel.:  420 220 189 158
      Pohotovostní mobil:  420 778 749 279
      E-mail: mchuravy@praha6.cz
      Web: http://www.praha6.cz