PRAHA 6: MĚSTSKÁ ČÁST SE PŘIPOJÍ KE DVĚMA MEZINÁRODNÍM PROJEKTŮM V OBLASTI ZLEPŠOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Praha – 19. 11. 2015 – Vedení radnice Prahy 6 dnes rozhodlo, že se v příštím roce připojí k projektům Decibel.Air a Urban Green Belts. První má za cíl zlepšování hlukové zátěže z letecké dopravy v okolí letišť a jde o mezinárodní projekt, ve kterém jsou zapojené některé obce z Itálie, Maďarska, Rakouska, Německa a Polska.

„Projektem Decibel.Air navazujeme na dlouhodobou snahu na snižování hlukové zátěže v okolí Letiště Praha. Projekt, jehož vedoucím partnerem je polské Letiště Poznaň, nám umožní získat dostatek financí na to, abychom mohli navrhnout účinná opatření a vzápětí je uvést do praxe,“ říká místostarosta Martin Polách (ANO 2011), zodpovědný za strategický rozvoj a veřejný prostor.

 

Projekt potrvá 3 roky a Praha 6 díky němu získá částku 90 000 eur, na které se bude podílet spolufinancováním a to 15 procenty. Výstupem projektu budou koncepční a metodické materiály, studie, analýzy a další podklady, podle kterých bude možné řídit ochranu životního prostředí městských oblastí zasažených leteckým hlukem.

 

Praha 6 se ale zaměří také na městské zelené pásy. Vstoupí proto do projektu Urban Green Belts, ve kterém jsou zapojeny některé obce z Maďarska, Rakouska, Slovinska, Polska, Itálie a Chorvatska.

 

“Na konci tohoto projektu bychom měli mít vypracovaný model pro efektivní a udržitelný systém údržby a řízení městské zeleně. Praha 6 v něm má vyhrazené jedno téma, kterým je zapojování soukromých subjektů do péče o veřejnou zeleň,” popisuje starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09).

 

Celkem Praha 6 získá v tomto tříletém projektu 161 200 eur a na této částce se bude podílet 12–15 procenty. Městská část se také bude aktivně podílet na všech společných činnostech s ostatními partnery projektu. Zástupci radnice budou navštěvovat vybrané lokality, sdílet s partnery znalosti a vyměňovat si zkušenosti, vzájemně hodnotit a vypracovávat společná inovativní řešení.