PRAHA 6: V DEJVICÍCH OŽIJE VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ

Praha – 19. 11. 2015 – Praha 6 schválila uzavření nájemní smlouvy se Správou železniční a dopravní cesty na pronájem pozemku v Dejvicích o celkové rozloze 1057 metrů čtverečních. Pozemek by měl být v budoucnu využíván šestou pražskou městskou částí za účelem pořádání nejrůznějších akcí ve veřejném prostoru. Smlouva by měla vejít v platnost 1. prosince 2015.

Rada městské části Prahy 6 na svém pravidelném jednání schválila uzavření nájemní smlouvy se Správou železniční dopravní cesty na pronájem pozemku V Dejvicích, mezi ulicemi Milady Horákové a Dejvická. Nájemní smlouva se týká pozemků o celkové rozloze 1057 metrů čtverečních. Nájemné bude činit 200 Kč za metr čtvereční za rok. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s předpokládanou účinností od 1. prosince 2015.

 

Praha 6 již delší dobu hledala pozemky, které by svojí rozlohou a umístěním byly vhodné k pořádání rozličných dobročinných akcí občanských spolků, společenských akcí Prahy 6, farmářských trhů či volnočasových akcí pro děti i dospělé. „Zvolené pozemky se z tohoto pohledu jeví jako zcela optimální. Nachází se totiž v pohodlné docházkové vzdálenosti od stanice metra Hradčanská a nadto jsou ve vlastnictví státu,“ uvedl radní Prahy 6 zodpovědný za ekonomiku Jaromír Vaculík.

 

Na místě se budou pořádat především akce organizované či přímo realizované městskou částí Praha 6. „Věřím, že touto cestou přispějeme k oživení zdejšího přirozeného komunikačního uzlu a zvýšení jeho atraktivity pro nejširší veřejnost,“ uzavřel starosta Prahy 6 Ondřej Kolář.