PRAHA 6: NA ÚPRAVU VNITROBLOKŮ DOSTANOU LIDÉ PŘES TŘI A PŮL MILIONU KORUN

Praha – 18. 11. 2015 – Rada městské části Praha 6 jednomyslně schválila dotace na podporu úpravy vnitrobloků pro období od září 2015 do prosince 2016. Celkem si žadatelé o dotaci rozdělí 3 561 321 Kč. Ze 45 projektů jich uspělo 29.

“Jedná se o unikátní dotační program k ozelenění a revitalizaci vnitrobloků. Finanční prostředky pocházejí z úspor v kapitole životního prostředí. Mám radost, že se přihlásilo tolik zájemců a že peníze směřují převážně do zeleně,” doplňuje radní pro životní prostředí Antonín Nechvátal (SZ).

 

Žádosti posuzovala Komise pro životní prostředí. Podpořila zejména projekty, které počítaly s rozšířením zeleně a její rekultivací. Naopak vyřadila žádosti, kde převažovaly stavební úpravy a vlastní rekultivací zeleně se projekt příliš nezabýval.

 

„Vnitrobloky mají velký potenciál zelených ploch. Pravidelná údržba těchto nerekonstruovaných míst ale nestačí zajistit jejich aktivní využití coby venkovního obytného prostoru. Revitalizace je proto nutná, aby se naplnil jejich účel. Veřejná zeleň se navíc významně podílí na kvalitě městského ovzduší. Například zachycuje prach, snižuje hluk a také odvádí dešťovou vodu,“ říká starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09).

 

O dotace se mohli ucházet jak vlastníci obytných domů, SVJ, bytová družstva a občanské spolky působící na území městské části, tak i fyzické osoby. Cílem dotace je podpora vytvoření či rozšíření stávajících zelených ploch ve městě, především lepším využitím prostoru ve vnitroblocích. Tam by tak mohla případně vznikat místa pro sousedská setkání nebo bezpečné plochy pro dětské hry.