Komise územního rozvoje zamítla změnu v lokalitě Džbán

Komise územního rozvoje na svém posledním jednání zamítla žádost společnosti MOLEPO o změnu územního plánu na využití pozemků na Džbánu.

„Předmětná lokalita je součástí ochranného pásma 2. stupně vodního díla III. Kategorie – Džbán na Litovicko-Šáreckém potoce. Zároveň je předmětné území součástí přírodního parku Šárka-Lysolaje, kde je vyhlášena trvalá stavební uzávěra,“ uvádí jako jeden z hlavních důvodů Komise územního rozvoje zamítnutí žádosti.

Zásady územního rozvoje hlavního města Prahy jako nadřazený dokument územního plánu hlavního města Prahy vymezují území Šárky jako území s výjimečnými krajinářskými a přírodními hodnotami.

Území okolo vodní nádrže Džbán je považováno za vstupní bránu do Šáreckého údolí a oblasti při vodní nádrži Džbán určuje vymezit vhodnou měrou pro rekreační a sportovní využití danou přírodními podmínkami a možnou vazbou na blízkou Fakultu tělovýchovy a sportu Univerzity Karlovy.

Kompletní zápis ke stažení zde: http://www.praha6.cz/komise_zapisy.html?Cislo=409&Komise=Komise+%FAzemn%EDho+rozvoje