PRAHA 6: DOPRAVNÍ SITUACE NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI SE MUSÍ URYCHLENĚ ŘEŠIT, RADNICE VÍ JAK

Praha – 23. 10. 2015 – Od otevření tunelového komplexu Blanka uplynul měsíc a dopravní situace v Praze 6 houstne. Zhoršila se především v ulicích Svatovítská a Jugoslávských partyzánů a v úseku Prašný most – Vypich – Bílá hora. To s sebou přineslo zvýšenou dopravní zátěž také v ulicích Terronská, Radimova, Generála Píky nebo Koulova. Vedení Prahy 6 proto chce, aby Magistrát hl. m. Prahy začal situaci okamžitě řešit.

“Je potřeba prověřit nastavení jednotlivých světelných semaforů v důležitých dopravních uzlech, především například na tahu Prašný most – Bílá hora,” vysvětluje místostarostka Petra Kolínská (SZ), zodpovědná za oblast dopravy a bezpečnosti.

Radnice taky chce, aby magistrát prověřil možnost změny trasování autobusů ve směru od třídy Jugoslávských partyzánů, otočení směru průjezdu autobusových linek po vnějším rondelu Vítězného náměstí v úseku od Jugoslávských partyzánů směrem k Evropské ulici a s využitím Šolínovy ulice.

“Jako prioritní momentálně vnímáme nutnost zvýšit plynulost provozu na Vítězném náměstí. Požadujeme proto, aby provoz na přechodech pro chodce ve Svatovítské ulici řídili policisté, a chceme také umožnit řidičům přímý průjezd přes odbočovací pruh a povolit autobusům jízdu po tramvajovém pásu,” říká starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09).

Radnice také požaduje porovnání měření intenzity provozu, hlukové a emisní zátěže na sledovaných a nejzatíženějších komunikacích před a po zprovoznění tunelu Blanka.

“Kromě těchto okamžitých řešení je ale zapotřebí urychleně začít pracovat na projektech, které dopravě uleví nejvíce a hlavně dlouhodobě. Především jde o takzvaný KES, výstavbu tramvajové trati do Suchdola, modernizaci železniční trati Praha–Kladno, vybudování kapacitních záchytných parkovišť podél této tratě a také dopravní studii pro komplexní řešení dopravy na Vítězném náměstí a jeho bezprostředním okolí,” dodává starosta Kolář.

Kromě toho si vedení Prahy 6 myslí, že k částečnému snížení dopravní zátěže můžou pomoci i investiční akce jako například stavební úprava vyústění třídy Jugoslávských partyzánů na Vítězné náměstí tak, aby vznikly dva plnohodnotné jízdní pruhy se zachováním přechodu pro chodce, zpracování dopravní studie křižovatky Vypich kvůli zvýšení její kapacity nebo zavedení zón placeného stání.

 

Kancelář architekta městské části s dopravními inženýry už také zpracovává podrobný průzkum aktuálního stavu, který následně podrobí srovnání s prognózami zpracovanými před otevřením tunelu Blanka. Velmi důležité jsou také podněty obyvatel, které pomohou situaci lépe analyzovat. Srovnání všech materiálů bude základem pro vyhodnocení a přesné formulování podnětů jak pro místní řešení dopravní situace, tak pro řešení dopravních opatření, které ochrání Prahu 6 jako celek.


„Aby byla záruka, že dopravní situace na Praze 6 bude řešena komplexně, iniciuje radnice zároveň vytvoření pracovní skupiny na úrovni ředitelů všech městských institucí souvisejících s infrastrukturou. Konečný výstup předložených opatření takto sestavené skupiny expertů bude pro Prahu 6 závazným dokumentem a zárukou reálnosti navržených řešení,“ doplňuje místostarostka Eva Smutná (TOP 09) zodpovědná za územní rozvoj.

V současné době už probíhá intenzivní spolupráce s hlavním městem, kterou zaštiťuje starosta Ondřej Kolář, zástupkyně starosty Petra Kolínská a náměstek primátorky hl. m. Prahy Petr Dolínek.

Aktuální informace najdete na webových stránkách Prahy 6 www.praha6.cz. Podněty, které radnici pomohou situaci hlouběji analyzovat, můžou občané zasílat na blanka{zavináč}praha6{tečka}cz.