PRAHA 6: HLUK A PRACH KŘIŽOVATKY MALOVANKA ZMÍRNÍ ZELENÉ STĚNY

Praha – 21. 10. 2015 – Vedení městské části podporuje realizaci I. etapy projektu Zelená Malovanka, tedy postavení zelených stěn. Pěší propojení dvěma lávkami je součástí druhé etapy projektu, a hlavní město dosud nepožádalo o stavební povolení. Mimoúrovňová křižovatka leží v místě napojení Strahovského tunelu na tunel Blanka, má rozlohu srovnatelnou se Staroměstským náměstím a zelené stěny mají zejména omezit hluk a exhalace.

Vedení Prahy 6 s ohledem na existující bariéry omezující pěší provoz požaduje dílčí úpravy okolí křižovatky. “Jsme si vědomi nutnosti zlepšení podmínek pro pěší a místní obyvatele a vybrali jsme proto řešení, které nepozdrží realizaci zelených stěn a zároveň v relativně krátkém čase a bez velkých investičních nároků zlepší prostupnost tímto územím," říká místostarostka Petra Kolínská (SZ), která zodpovídá za oblast dopravy a bezpečnosti.

„Rozhodnutí Rady městské části vítám, protože situace v oblasti Malovanky je pro pěší či maminky s kočárky dlouhodobě neúnosná a samozřejmě znepříjemňuje život i lidem bydlícím v okolí,“ dodává starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09).

 

Navrhované úpravy zahrnují pěší a cyklistické propojení přes Patočkovu ulici na východní straně křižovatky, lepší zpřístupnění autobusové zastávky Na Petynce a Parléřovy ulice i lávky z ulice Na Malovance. Radnice bude také požadovat vylepšení protihlukových opatření lepším zakrytím portálů vjezdů a výjezdů do tunelového komplexu.