PRAHA 6: SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ POMNÍKU CHILSKÉHO LIBERÁTORA

Praha – 13. 10. 2015 – Dnes byl v parku Lazáro Cardenase del Rio za přítomnosti starosty Prahy 6 Ondřeje Koláře, místostarosty Jana Laciny a velvyslance Chile Pabla Rodriga Gaete slavnostně odhalen pomník historicky významného chilského osvoboditele Bernarda O’Higginse.

„Jsem nesmírně rád, že Bernardo O’Higgins má od dnešního dne právě na území naší městské části svůj pomník. Ten nám bude důstojně připomínat výjimečnou osobnost tohoto předního chilského vůdce boje za svobodu a nezávislost své země. Současně by nám ale měl připomínat ještě cosi obecnějšího. Měl by nás citlivě upomínat na to, že svoboda není jednou provždy garantovanou samozřejmostí, ale že její přežití a rozkvět vyžadují soustavné nasazení i nemalé oběti,“ řekl při příležitosti odhalení pomníku starosta Prahy 6 Ondřej Kolář.

 

Pomník v podobě busty Praze 6 darovalo chilské velvyslanectví. Městská část na oplátku ze svých zdrojů zajistila osazení díla (včetně výroby kamenného podstavce), úpravu bezprostředně přiléhající kamenné dlažby a pořízení odpovídající lavičky v blízkém okolí.

 

„Velice si vážíme dlouhodobě nadstandardně výtečných vztahů a konstruktivní spolupráce nejen s chilskou, ale prakticky s celou latinskoamerickou komunitou trvale žijící na území naší městské části. Pomník Bernarda O’Higginse je toho ostatně doslova hmatatelným důkazem,“ uzavřel starosta Kolář.