PRAHA 6: VOJENSKÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE DOSTANE NA LÉKAŘSKOU SLUŽBU PRVNÍ POMOCI 600 TISÍC KORUN

Praha – 29. 9. 2015 – I v letošním roce se radnice Prahy 6 rozhodla podpořit lékařskou službu první pomoci (LSPP) ve Vojenské fakultní nemocnici. Zastupitelstvo městské části Praha 6 na svém jednání schválilo ÚVN dotaci ve výši 600 000 Kč. Dotace je veřejnou podporou de minimis ve smyslu nařízení komise EU č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis.

ÚVN – Vojenská fakultní nemocnice je financována zřizovatelem, tedy Ministerstvem obrany České republiky. Na provoz lékařské pohotovosti přispívá také Magistrát hl. m. Prahy, který letos poskytl dotaci ve výši 2 milionů korun.

 

„Podle Memoranda o spolupráci, uzavřeného mezi ÚVN a naší městskou částí v roce 2011, se každoročně hlásíme k podpoře této služby první pomoci, kterou využívají přibližně 3 tisíce občanů Prahy 6 ročně," říká radní pro sociální politiku a zdravotnictví Milena Hanušová (TOP 09).

 

V loňském roce ošetřila lékařská služba první pomoci v ÚVN celkem 5872 lidí, z toho 49 % byli občané Prahy 6. Jejich počet tak mírně poklesl. V roce 2013 pohotovost navštívilo 6048 pacientů a 52 procent z nich bylo z šesté městské části.

 

„Podporou LSPP ve Vojenské nemocnici dáváme i nadále obyvatelům Prahy 6 možnost vyhledat kdykoliv, kdy budou potřebovat, špičkovou lékařskou pomoc,“ dodává starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09).