PRAHA 6: MĚSTSKÁ ČÁST SE ZAPOJILA DO PROJEKTU NÁHRADNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ BALENOU PITNOU VODOU

Praha – 25. 9. 2015 – Vedení Prahy 6 se připojilo k projektu Pražských vodovodů a kanalizací a v případě havárie vodovodní sítě bude především handicapovaným občanům nabízet zdarma pitnou vodu ve dvoulitrových sáčcích. Lidem, pro které je obtížné nebo nemožné si vodu opatřit svépomocí, ji budou donášet dobrovolníci Oblastního spolku Českého červeného kříže Praha 1, který na projektu také spolupracuje.

Pitnou vodu v náhradním balení bude PVK distribuovat při haváriích vodovodní sítě s předpokladem přerušení dodávky pitné vody delším než 5 hodin. Držitelé průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P se ale nejprve musejí zaregistrovat u služby SMS Info pro ZTP, kterou společnost Pražské vodovody a kanalizace nabízí.

 

„Situace, během které se Praha 6 potýkala s kontaminovanou vodou, nám ukázala, že tento projekt má smysl. Nemohoucí či staří lidé tak už nemusejí řešit, jakým způsobem si pitnou vodu v takových případech zajistit. Plastové sáčky navíc nejsou příliš těžké a manipulaci s nimi zvládne prakticky každý,“ upozorňuje starosta městské části Ondřej Kolář (TOP 09).

 

Zásobování balenou pitnou vodou se bude týkat také objektů a institucí se zvláštním statusem jako jsou zdravotnická a sociální zařízení, školy, školky anebo domovy pro seniory.

 

„Letošní podzim je obdobím testování této nové služby. Vůbec poprvé jsme ji otestovali při plánované výluce v Uhříněvsi. Do pilotního projektu se totiž jako první zapojily městské části Praha 6 a 10. Očekáváme, že příští rok se připojí i další části hlavního města,“ říká generální ředitel PVK Petr Mrkos.

 

„Pomoc seniorům a dalším znevýhodněným občanům patří mezi hlavní poslání naší organizace. Jsme rádi, že jim budeme moci pomáhat také při zajištění tak základní životní potřeby, jakou je pitná voda,“ dodává za Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha jeho předseda Martin Srb.

 

Místo pro balicí linku našla společnost v Úpravně vody Káraný. Celý proces balení vody do sáčků, včetně použité folie, je v souladu se zákonem č. 2058/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a souvisejícími předpisy. Jakost vody v sáčcích průběžně kontroluje akreditovaná laboratoř.

 

„Ve zkušebním provozu balicí linky, který odstartoval v letošním dubnu a skončil v červenci, jsme odzkoušeli několik druhů folií i různé velikosti sáčků. Na základě průzkumu mezi uživateli jsme se rozhodli balit vodu do dvoulitrových plastových vaků,“ vysvětlil Petr Mrkos.

 

Balicí linka, jejíž kapacita je osm sáčků za minutu, je mobilní a je tedy možné ji v ocelovém kontejneru převážet k místu kvalitního zdroje pitné vody. O kvalitu vody v Káraném se však nikdo obávat nemusí. Zdrojem jsou zde artézské vrty hloubky osmdesáti metrů, voda z nich se v areálu úpravny pouze odželezňuje, a to fyzikálním způsobem – provzdušněním a filtrací.

 

Více informací zde: http://www.pvk.cz/aktuality/pvk-odstartovaly-dodavky-pitne-vody-v-nahradnim-baleni/