Šestka pokřtí další tři komunitní kompostéry

Praha 6 společně s organizací Kokoza pokračuje v rozšiřování komunitního kompostování.

K prvním třem kompostérům, které už fungují na sídlišti Červený Vrch, ve vnitrobloku ve Velflíkově ulici a na Petřinách, nově přibydou další tři. Najdete je ve vnitrobloku Břevnovská vedle hřiště, ve Vokovicích v ulici Arabská v parku před Českou školní inspekcí a na Petřinách v parku v ulici Volavkova. Stále hledáme sousedy, kteří by rádi kompostér využívali. Všechny zájemce zveme na křest kompostérů, který se uskuteční 12. a 14. 6.

„K prvním třem kompostérům z roku 2021 přibydou další tři, kam můžete umístit rostlinný odpad ze zahrady i z vlastní kuchyně. Společné kompostéry vedou nejen ke snižování množství směsného odpadu končícího ve spalovně, ale také motivují ke sběru bioodpadu, který tvoří až 40% odpadů v domácnosti a z něhož vznikne hodnotná surovina. Kompostér zároveň podporuje komunitní život lidí, které spojuje nejen nadšení pro kompostování,“ říká Petr Palacký, radní pro životní prostředí a klima Prahy 6. Jeden kompostér může sloužit až padesáti domácnostem.

Břevnov, Vokovice a Petřiny

Sousedé z těchto lokalit tak budou brzy moci do kompostérů zdarma ukládat vytříděný bioodpad, který se poté změní na kvalitní hnojivo. Výsledný kompost lze využít pro pěstování v zahradě nebo péči o zeleň kolem vašeho domu. Všechny kompostéry mají tři komory – do jedné se bioodpad ukládá, v druhé probíhá přeměna na kompost a ze třetí se hnojivo odebírá. Nádoby jsou opatřeny uzamykatelným zámek na kód a jsou vyrobeny z modřínového dřeva v integrační dílně Kokozy, která zaměstnává osoby s duševním onemocněním. „Náš tým bude zpočátku uživatelům kompostérů k dispozici, aby poradil, co a jak do nádob ukládat, jakých chyb se vyvarovat, nabídneme praktické ukázky i online podporu, díky které zvládne kompostovat opravdu každý,“ říká Soňa Houžvová z Kokozy.

Křest kompostérů

Každý kompostér bude mít svůj křest za účasti zájemců o kompostování. Na hodinovém setkání bude představena organizace Kokoza a správce/správkyně kompostéru. Součástí bude i přednáška o tom, jak komunita funguje, jakou roli má Praha 6, Kokoza a správce kompostéru a také jak správně třídit BIO a kompostovat. Prostor bude na dotazy.

·      Pondělí 12. 6. od 17:00 - Petřiny: ul. Volavkova - v parku

·      Středa 14. 6. od 17:00 - Červený Vrch: ul. Arabská - vedle gymnázia

·      Středa 14. 6. od 18:00 - Břevnov: Vnitroblok Břevnovská - v zeleni, vedle bývalého hřiště

Chcete kompostovat?

Pokud byste se rádi stali součástí komunity, která bude mít k připravovaným ale i stávajícím kompostérům přístup, přihlaste se prostřednictvím QR kódu, na e-mailu info@kokoza.cz nebo telefonicky na čísle 724 994 464. Přihlašovat se můžete do naplnění kapacit.

Chcete se stát správcem kompostéru?

Každý komunitní kompostér potřebuje své správce, kteří dohlížejí na správný průběh kompostování. Správci jsou vždy dva pro každou lokalitu a kompostovací konzultanti z Kokozy jsou jim po celou dobu oporou. Pokud vás láká stát se správcem kompostéru, napište to do přihlašovacího formuláře.