Šestka chce do práce úřadu zapojit umělou inteligenci. Bude první městskou částí v Praze.

Vyhledávání ve stanoviscích, v zápisech z jednání komisí, rady i zastupitelstva a v poslední fázi také otevřená možnost vyhledávání pro občany. To jsou plány, které má městská část Praha 6 se zapojením umělé inteligence do práce úřadu.

 

Úřady pražských městských částí vygenerují během volebního období stovky tisíc různých dokumentů. Praha 6 je první městskou částí, která se do práce úřadu rozhodla zapojit umělou inteligenci, konkrétně nástroj ChatGPT od společnosti OpenAI (Microsoft). Plánuje tím usnadnit úředníkům jejich běžnou agendu.

„Dennodenně vidíme v byznysu, že zapojením nových technologií dochází k vyšší efektivitě. Státní správa, potažmo městská část, by tento technologický přerod neměla propásnout. Proto u nás na šestce přicházíme se zapojením umělé inteligence, od které si slibujeme jednodušší vyhledávání v dokumentech, ale počítáme i s tím, že náš chatbot bude schopen napsat návrh důvodové zprávy, usnesení či odůvodnění. Na úředníkovi by poté byla úprava a finální kontrola. Cílem do budoucna je dát občanům zcela transparentní přístup k tomu, co se na úřadě děje. K tomu je ale nejprve nutné vyřešit veškeré otázky týkající se nově vznikající legislativy,” říká místostarosta Prahy 6 Václav Kožený, který je zodpovědný za oblast Smart City.

Řada případů, které městská část řeší, má složitou, roky se táhnoucí historii a není výjimkou, když řešení některých případů trvá i několik let. Mnohá usnesení jsou rovněž v rozdílných formátech, nejen v pdf. To s sebou nese složitou orientaci a nutnost komplikovaného vyhledávání, což nyní zajišťují úředníci. Zapojení chatbota by přineslo výraznou úsporu času a také větší komplexnost výsledných závěrů. Chatbot by měl vygenerovat i shrnutí případu s odkazy na usnesení pro případné dohledání.

„U nás na šestce se snažíme být vždy o krok napřed a toto je další konkrétní důkaz toho, že jdeme inovacím a novým věcem naproti,“ říká starosta městské části Praha 6 Jakub Stárek.

Pilotní projekt Praha 6 zahájila ve spolupráci s PwC a společností Microsoft v červnu letošního roku. Cílem je vytvořit lokální databázi, kam se nahrají zpětně všechny dokumenty za několik let a která bude plně zabezpečená. Radnice dbá na soulad s českou i evropskou legislativou, aby byla citlivá data anonymizovaná a v souladu s GDPR nebo postupně schvalovaným AI Act.

„Územní rozvoj je dobrým příkladem, jak náročné je se v celém procesu zorientovat. Jde o řadu let povolování, schvalování, revokací. Vždy je tedy nutné jít v čase zpět a poskládat celý příběh od A do Z. Teď by nám s tím měla pomoci umělá inteligence, která bude schopna celý příběh na základě několika klíčových slov poskládat, pomůže úředníkům v přehrabování se v desítkách šanonů a ušetří jim tak desítky hodin času,” dodává starosta Jakub Stárek.

Další plánovaný rozvoj: psaní usnesení, konverze zvuku na text, otevření nástroje pro veřejnost.

“Na nástroji ChatGPT intenzivně pracujeme, rozvíjíme a chystáme se nabízet i další řešení vhodná pro státní správu. Praha 6 je první městskou částí, která nástroj začala využívat a předpokládáme, že další úřady budou následovat. Umělá inteligence nabízí mnoho využití pro státní správu od psaní usnesení, vyhledávání v textu anebo konverzi zvuku na text. Dnes již nepotřebujete stenografy, ale vystačíte si s našimi nástroji na přepis zvuku, například z jednání zastupitelstva, na text,” uzavírá Václav Koudele ze společnosti Microsoft.

Praha 6 počítá s tím, že v rámci implementace bude dodavateli navrhovat možné úpravy a v budoucnu je připravena se o své know-how podělit s dalšími radnicemi.