Rekonstrukce tramvajové tratě omezí provoz na Bělohorské a Karlovarské

Na deset dnů bude od 21. srpna přerušen provoz tramvají v oblasti smyčky Bílá Hora. To s sebou přinese i komplikace v dopravě, kdy ulice Bělohorská a Karlovarská budou pro automobilovou dopravu průjezdné jen ve směru z centra. Proto je snahou radnice Prahy 6, aby tímto omezením byli co nejméně postiženi obyvatelé Bílé hory. Proto dojde k umístění zátarasů, které by měly zamezit tranzitní dopravě zkracování a objíždění uzavřeného úseku oblastní Malého Břevnova.

„Naší prioritou je ochránit obyvatele Malého Břevnova před tranzitní dopravou. Proto na jednání s magistrátem hl. m. Prahy jsme požadovali instalaci nejen dopravního značení, ale také fyzických bariér, které znemožní vjezd tranzitní dopravě na příjezdu do Prahy do ulic Malého Břevnova,“ říká Ondřej Matěj Hrubeš, radní pro dopravu MČ Praha 6.

V průběhu rekonstrukce tramvajové tratě budou mít možnost jezdit auta směrem z centra na Karlovarskou. V opačném směru však bude nutné využít objízdných tras. Aby si řidiči svévolně nezkracovali cestu objížďkou přes Bílou Horu, budou v této oblasti umístěny tři zátarasy. První v ulici Kralupská, další na křížení ulic Karlovarská a K Mohyle a třetí bude na křížení ulic Karlovarská a Řepská. Značená objízdná trasa povede od křižovatky Pražského okruhu a dálnice D6 po Pražském okruhu a dále po Rozvadovské spojce. Místní obyvatelé budou moci z obytné zástavby směrem do centra vyjíždět ulicí Bubnova na Bělohorskou či ulicí Slezanů.

„Chtěl bych poděkovat dopravnímu podniku, že se podařilo zajistit náhradní dopravu pomocí obousměrných tramvají. Původní plán totiž počítal jen s náhradní autobusovou dopravou, u které hrozila silná nepravidelnost v provozu. Obousměrné tramvaje na lince 25 zajistí lidem přímé spojení na Hradčanskou a přes Letnou až na Palmovku,“ dodává Ondřej Matěj Hrubeš.

V průběhu rekonstrukce budou zřízeny náhradní tramvajové zastávky Bílá Hora (nástupní a výstupní) v ulici Bělohorská, u křižovatky s ulicí Haberfeldova.