Nový BUS pruh zrychlí autobusy do Břevnova

Ve Svatovítské ulici byla v průběhu léta provedena stavební příprava pro BUS pruh vedoucí z Vítězného náměstí k Prašnému mostu. Následně v polovině srpna došlo k instalaci vodorovného a svislého dopravního značení a od dnešního dne začaly jezdit autobusy linek 143, 149 a 180 pravidelně novým pruhem.

Ve směru z Dejvické do Břevnova vjedou autobusy nově na koleje za kruhovým objezdem na Vítězném náměstí, kde vjedou do společné zastávky s tramvajemi. Vznikne tak mnohem pohodlnější přestup mezi jednotlivými linkami MHD. Doufejme, že kapacitně tato zastávka zvládne pojmout tramvaje i autobusy. Následně pojedou autobusy po kolejích v BUS pruhu až před křižovatku na Prašném mostě. Zde sjedou do automobilových pruhů, aby křižovatkou projely v odbočujícím pravém jízdním pruhu a nezdržovaly tramvaje v této křižovatce, které potřebují převážně odbočovat vlevo.

„Autobusy z Dejvic do Břevnova trpí zpožďováním kvůli zavírání vjezdů do tunelů Městského okruhu. Proto vítáme nový BUS pruh, který se podařilo dopravnímu podniku zrealizovat v ulici Svatovítská. Věřím, že se tak zrychlí cestování linkami 143, 149 a 180," říká Ondřej Matěj Hrubeš, radní pro dopravu městské části Praha 6.

Pokud by zůstávaly autobusy na kolejích, zásadně by se zhoršila propustnost křižovatky pro spoje MHD. Za křižovatkou autobusy opět vjedou na tramvajové těleso a do společné zastávky Prašný most. Změna vedení autobusů v BUS pruzích si vyžádá zrušení autobusové zastávky Kafkova, jejíž náhradou bude nová zastávka Vítězné náměstí.