Do sociální a zdravotní oblasti dá letos Praha 6 více než 36 milionů korun

Sociální služby, denní stacionář, terénní sociální služby či osobní asistence a mnoho dalších, to jsou služby, které v letošním roce radnice Prahy 6 v rámci dotačních řízení podpoří částkou vyšší než 6 milionů korun.

Navíc radnice posílá neinvestiční příspěvek své příspěvkové organizaci Pečovatelská služba Praha 6 ve výši 16 mil. Kč (pro oblast sociálních služeb) a další příspěvkové organizaci Léčebna dlouhodobě nemocných 10 mil. Kč.

V letošním roce rozdělí ještě v rámci podpory zdravotnictví téměř 3 miliony korun na podporu lůžek následné péče v Domově svatého Karla Boromejského a v Nemocnici milosrdných sester svatého Karla Boromejského. V rámci podpory sociální péče putuje navíc téměř 800 tisíc na podporu sociálně ošetřovatelských lůžek a tísňová péče v Domově svatého Karla Boromejského.

„V maximální míře se snažíme podporovat dotacemi neziskové organizace, které pomáhají potřebným seniorům, ohroženým rodinám a zdravotně hendikepovaným svými službami. Jejich činnost pokládám za velmi důležitou. Společně s radnicí tak zajišťují pomoc pro tyto zranitelné a potřebné obyvatele Prahy 6,“ říká místostarosta pro sociální věci, zdravotnictví a prevenci Marián Hošek.

Dosud byly v sociálních a zdravotnických službách z letošního rozpočtu v rámci dotací rozděleny téměř 4 miliony korun mezi celkem 44 subjektů, které zajišťují rozmanitou oblast služeb, jako je osobní asistence, odlehčovací služby, terénní sociální služby, chráněné bydlení, terapeutické služby a řada dalších.

Na návazné služby rozdělila radnice více než milion a 200 tisíc korun mezi osm subjektů zajišťujících služby seniorům a rodinám s ohroženými dětmi.

V průběhu října letošního roku dojde ještě k rozdělení dalších dotace v oblasti sociálních a návazných služeb, kde je k dispozici ještě 700 tisíc korun. Drobnou rezervu si radnice ponechá ještě pro případné další individuální dotace.