Kontrolor/kontrolorka

Náplň práce:

• Průřezově koordinujete agendy odboru školství v oblasti majetku a kontroly.
• Samostatně provádíte veřejnoprávní kontrolu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.
• Na základě výsledků kontrol navrhujete opatření ke zlepšení, Vaše práce je přínosná pro zdravé a hezké prostředí ve školách a školkách
• Podílíte se na evidenci majetku a inventarizaci.
• Provádíte metodickou činnost, spolupracujete s řediteli základních a mateřských škol, v rozsahu své působnosti školám zprostředkováváte metodiku z Magistrátu hl. m. Prahy (MHMP) nebo dotčených ministerstev.
• Spolupracujete s MHMP odborem školství.

Bližší informace Mgr. Jana Benešová, vedoucí odd ělení kontroly a evidence majetku Telefon 220 189 550

Platové podmínky:

platový tarif v 10. platové třídě je stanoven ve výši od 23 390 do 34 370 Kč a bude určen podle délky praxe, doby péče o dítě a doby vojenské základní (náhradní) služby, osobní příplatek může být poskytnut až do výše 34 370 Kč 1.

Požadované vzdělání:

vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání.

Požadovné znalosti a dovednosti:

• pokročilá znalost práce na PC (MS Office zejména MS Word, Excel)
• schopnost samostatného plnění úkolů a řešení problémů
• vítána praxe v oblasti hospodaření územně samosprávných celků
• analytické schopnosti a logické myšlení
• jazyková způsobilost v češtině; komunikační dovednosti, dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu
• vítána úspěšně složená zkouška podle vyhlášky č. 512002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti, pro výkon správních činností při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu (povinnost složit zkoušky do 18 měsíců od uzavření pracovního poměru, případně předložit doklad o uznání rovnocennosti vzdělání2).