Ekonom

Náplň práce:

Eviduje a koordinuje toky dotačních finančních prostředků poskytovaných odborem školství z rozpočtu MČ Praha 6 školským zařízením a ostatním subjektům (Otevřený svět, Jazyková šestka, dotační tituly ODP apod.) Podílí se na sestavování předběžného a položkového návrhu plánu a rozpočtu Org. složky Dětská skupina, sleduje položkové čerpání rozpočtu, zpracovávání přehledů na základě dodaných podkladů. Sleduje plnění plánu a rozpočtu Org. složky Dětská skupina, zúčastňuje se zpracovávání čtvrtletních, pololetních a ročních rozborů hospodaření; kontroluje průběh likvidace faktur Org. složky Dětská skupina ve vymezené působnosti. Vede přímou evidenci došlých faktur, sleduje termín jejich splatnosti a v souvislosti s tím jejich včasnou likvidaci. V případě nesrovnalostí odpovídá za jejich včasné vrácení dodavateli.

Bližší informace poskytne Ing. Marie Kubíková, vedoucí Odboru školství Telefon 220 189 550 Benefity 5 týdnů dovolené, 3 dny zdravotního volna (sick days), e-stravenky v hodnotě 100 Kč/den plně hrazené zaměstnavatelem, příspěvek na kupon MHD na území hl. m. Prahy, příspěvek na penzijní připojištění a další zaměstnanecké výhody, vzdělávání pro podporu profesního rozvoje, příjemné pracovní prostředí v blízkosti stanice Hradčanská (metro A).

Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou. Stanovená týdenní pracovní doba činí 40 hodin; pružné rozvržení pracovní doby. Místo výkonu práce Praha. Předpokládaný nástup dle dohody.

Požadované vzdělání:

vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání.

Požadovné znalosti a dovednosti:

odborná praxe v oblasti financí/účetnictví/controlling pokročilá znalost práce na PC (MS Office zejména MS Word, Excel) schopnost finalizace svěřených záležitostí jazyková způsobilost v češtině; komunikační dovednosti, dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu pečlivost, smysl pro zodpovědnost, kooperace vítána praxe v oblasti hospodaření územně samosprávných celků vítána úspěšně složená zkouška podle vyhlášky č. 512002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti, pro výkon správních činností při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu (povinnost složit zkoušku do 18 měsíců od uzavření pracovního poměru, případně předložit doklad o uznání rovnocennosti vzdělání).