Ekonom

Náplň práce:

Eviduje a koordinuje toky dotačních finančních prostředků poskytovaných odborem školství z rozpočtu MČ Praha 6 školským zařízením a ostatním subjektům (Otevřený svět, Jazyková šestka, dotační tituly ODP apod.) Podílí se na sestavování předběžného a položkového návrhu plánu a rozpočtu Org. složky Dětská skupina, sleduje položkové čerpání rozpočtu, zpracovávání přehledů na základě dodaných podkladů. Sleduje plnění plánu a rozpočtu Org. složky Dětská skupina, zúčastňuje se zpracovávání čtvrtletních, pololetních a ročních rozborů hospodaření; kontroluje průběh likvidace faktur Org. složky Dětská skupina ve vymezené působnosti. Vede přímou evidenci došlých faktur, sleduje termín jejich splatnosti a v souvislosti s tím jejich včasnou likvidaci. V případě nesrovnalostí odpovídá za jejich včasné vrácení dodavateli.

Platové podmínky:

Platový tarif v 10. platové třídě je stanoven ve výši od 23 390 do 34 370 Kč a bude určen podle délky praxe, doby péče o dítě a doby vojenské základní (náhradní) služby, osobní příplatek může být poskytnut až do výše 34 370 Kč.