Kontrolor - referent majetku

Náplň práce:

Provádí veřejnoprávní kontrolu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění p. p., a prováděcí vyhlášky MF č. 416/2004 Sb., vč. vypracování kontrolních protokolů. Provádí kontrolu účetnictví škol a dodržování metodických pokynů, vnitřních směrnic příspěvkových organizací ve školství včetně tvorby kontrolních protokolů. Provádí poradenskou a konzultační činnost pro školy v oblasti majetku. Provádí dokladové inventury investic na majetkových účtech. Kontroluje a předává podklady pro schválení odpisových plánů příspěvkových organizací. Podílí se na tvorbě metodických pokynů, směrnic a instrukcí k doplňkové činnosti. Kontroluje v příspěvkových organizacích vedení doplňkové činnosti.

Platové podmínky:

Platový tarif v 9. platové třídě je stanoven ve výši od 21 710 do 31 820 Kč a bude určen podle délky praxe, doby péče o dítě a doby vojenské základní (náhradní) služby, osobní příplatek může být poskytnut až do výše 15 910 Kč.