Kontrolor - referent majetku

Náplň práce:

Provádí veřejnoprávní kontrolu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění p. p., a prováděcí vyhlášky MF č. 416/2004 Sb., vč. vypracování kontrolních protokolů. Provádí kontrolu účetnictví škol a dodržování metodických pokynů, vnitřních směrnic příspěvkových organizací ve školství včetně tvorby kontrolních protokolů. Provádí poradenskou a konzultační činnost pro školy v oblasti majetku. Provádí dokladové inventury investic na majetkových účtech. Kontroluje a předává podklady pro schválení odpisových plánů příspěvkových organizací. Podílí se na tvorbě metodických pokynů, směrnic a instrukcí k doplňkové činnosti. Kontroluje v příspěvkových organizacích vedení doplňkové činnosti.

Bližší informace poskytne Ing. Marie Kubíková, vedoucí Odboru školství Telefon 220 189 550 Benefity 5 týdnů dovolené, 3 dny zdravotního volna (sick days), e-stravenky v hodnotě 100 Kč/den plně hrazené zaměstnavatelem, příspěvek na kupon MHD na území hl. m. Prahy, příspěvek na penzijní připojištění a další zaměstnanecké výhody, vzdělávání pro podporu profesního rozvoje, příjemné pracovní prostředí v blízkosti stanice Hradčanská (metro A).

Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou. Stanovená týdenní pracovní doba činí 40 hodin; pružné rozvržení pracovní doby. Místo výkonu práce Praha. Předpokládaný nástup dle dohody.

Požadované vzdělání:

vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Požadovné znalosti a dovednosti:

vítána orientace v zákoně č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, zákoně č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, zákoně č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví a souvisejících zákonů pokročilá znalost práce na PC (MS Office zejména MS Word, Excel) schopnost samostatného plnění úkolů a řešení problémů, pečlivost vítána praxe v oblasti hospodaření územně samosprávných celků analytické schopnosti a logické myšlení jazyková způsobilost v češtině; komunikační dovednosti, dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu vítána úspěšně složená zkouška podle vyhlášky č. 512002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti, pro výkon správních činností při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu (povinnost složit zkoušku do 18 měsíců od uzavření pracovního poměru, případně předložit doklad o uznání rovnocennosti vzdělání).