Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Zákonné informace ›› Povinně zveřejňované informace ›› Výroční zprávy ÚMČ ›› Výroční zpráva za rok 2001

Výroční zpráva za rok 2001

Výroční zpráva Úřadu městské části Praha 6
vypracovaná v souladu s ustanovením § 18 zákona čís. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů

 

Citace ustanovení zákona:

§ 18
Výroční zpráva
  

(1) Každý povinný subjekt musí vždy do 1. března zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona obsahující následující údaje:


a) 
počet podaných žádostí o informace,
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí,
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu,
d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů,
e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.

(2) Pokud má povinný subjekt zvláštním zákonem uloženou povinnost předkládat veřejnou výroční zprávu, údaje podle odstavce 1 písm. a) až e) začleňuje do této výroční zprávy jako její samostatnou část s názvem "Poskytování informací podle zákona čís. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím".

Plnění:  

§ 18 odst.1 písm. a)

Úřad městské části obdržel za období od 01.01.do 31.12.2001 celkem 50 písemných a 1 elektronické (po internetu) podání ve smyslu shora uvedeného zákona. Z tohoto počtu bylo:  

§ 18 odst.1 písm. b)

Proti rozhodnutí byla podána 2 odvolání k Magistrátu hlavního města Prahy, odbor výstavby.
Z tohoto počtu byla: 

§ 18 odst 1 písm. c)  

Ze zamítnutých podání nebylo ani jedno projednáváno příslušným soudem. Z uvedeného důvodu není k dispozici opis podstatných částí příslušného rozsudku soudu.

 

§ 18 odst. 1 písm. d)

V návaznosti na předcházející skutečnosti nebylo vedeno řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona.  

§ 18 odst 1 písm. e)

 V rámci aplikace zákona byly žadatelům o informace předepsány k úhradě náklady v celkové výši 18,- Kč.
Řada podání byla ze strany žadatelů nepřesně formulována. Tato skutečnost vede k tomu, že na žádost nelze v první fázi odpovědět.

 

V Praze dne 18. ledna 2002

 

za Úřad městské části Praha 6
Lenka Pokorná, tajemnice

  
KONTAKTY

Ústředna: 220 189 111

Infolinka: 800 800 001

E-mail: podatelna@praha6.cz

Datová schránka: bmzbv7c

© 2018 MČ Praha 6

Prohlášení o přístupnosti | Prohlášení o ochraně soukromí | Mapa stránek | PŘIHLÁŠENÍ do systému

-->

--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/index.php?strana=vyrocni_zprava_2001 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz